Nieuws

Sparringsdagen Gepost januari 30, 2019

Uit

Bij De Eendracht vinden we het belangrijk om kennis met elkaar te delen. Daarom zijn we begonnen met een sparringsdag. Dit houdt in dat we

Lees meer »

Uit

Uit

Veel maïstelers en loonwerkbedrijven die werkzaam zijn op zand- en lössgrond, stellen zich momenteel de vraag wat ze in 2019 met de teelt van maïs

Lees meer »

Uit

In de VS staat de eiwitbalans, en vooral de optimalisatie ervan, binnen de bedrijven ook ter discussie. Concreet gaat het om de mogelijkheden van het

Lees meer »

Uit

Niet alleen een kopertekort, maar ook een overdaad aan koper kan bij melkvee leiden tot problemen. Door koperstapeling in de lever kan leverschade optreden waardoor

Lees meer »

Uit

Voor 2019 verandert het mestbeleid op een aantal punten. De regels voor stikstofgebruiksnormen, equivalente maatregelen en het scheuren van grasland wijzigen. Ook de uitrijdperiode voor

Lees meer »

Uit

De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg vinden plaats op 30, 31 oktober en 1 november 2018. Coöperatie De Eendracht is uiteraard ook aanwezig,

Lees meer »

Uit

De tijd begint te dringen voor wie de mismatch in fosfaat geleidelijk wil oplossen. Zo vroeg mogelijk in het jaar een plan hebben en hier

Lees meer »

Uit

Smalle weegbree produceert onder droge omstandigheden drie keer zoveel dan Engels raaigras. Dit blijkt uit een proef op kenniscentrum Zegveld. Op KTC Zegveld lagen afgelopen

Lees meer »

Uit

Melkkoeien gedijen bij rust, ritme en regelmaat. Dat ontdekte Ingrid van Dixhoorn van Wageningen Livestock Research. Koeien die een vast dag-en-nachtritme volgen, worden minder snel

Lees meer »