Nieuws

Uit

Zo vroeg mogelijk uitrijden is het devies van Nutriënten Management Instituut. Als de draagkracht van de bodem het toelaat kan de dierlijke mest uitgereden worden

Lees meer »

Uit

Melkveehouders dienen er rekening mee te houden dat de voederwaarde van hun snijmaïs wel eens meer kan afnemen dan andere jaren. Dit geldt vooral voor

Lees meer »

Uit

Wereldwijd is een kwart van de koeien kreupel door zoolzweren, dermatitis digitalis of witte-lijn-defect. Klauwgezondsheidsexpert Nigel Cook zet een aantal maatregelen op een rij om

Lees meer »

Kijk op voerkosten Gepost januari 30, 2019

Uit

Een van de grootste kostenposten voor een melkveehouder zijn de voerkosten, daarom is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de voerkosten. Bij De

Lees meer »

Sparringsdagen Gepost januari 30, 2019

Uit

Bij De Eendracht vinden we het belangrijk om kennis met elkaar te delen. Daarom zijn we begonnen met een sparringsdag. Dit houdt in dat we

Lees meer »

Uit

Uit

Veel maïstelers en loonwerkbedrijven die werkzaam zijn op zand- en lössgrond, stellen zich momenteel de vraag wat ze in 2019 met de teelt van maïs

Lees meer »

Uit

In de VS staat de eiwitbalans, en vooral de optimalisatie ervan, binnen de bedrijven ook ter discussie. Concreet gaat het om de mogelijkheden van het

Lees meer »

Uit

Niet alleen een kopertekort, maar ook een overdaad aan koper kan bij melkvee leiden tot problemen. Door koperstapeling in de lever kan leverschade optreden waardoor

Lees meer »

Uit

Voor 2019 verandert het mestbeleid op een aantal punten. De regels voor stikstofgebruiksnormen, equivalente maatregelen en het scheuren van grasland wijzigen. Ook de uitrijdperiode voor

Lees meer »