“Zeewier” een grondstof voor de toekomst

Zeewier verbetert de vruchtbaarheid en weerstand bij de koeien

Zeewier als veevoer. Het klinkt veel melkveehouders vreemd in de oren, maar bij de Eendracht kan nu ook zeewier worden ingezet. De eerste praktijkresultaten zijn veelbelovend, maar er is nog veel te leren over de teelt en de mogelijkheden voor het product.

Het bedrijf Agroflux voerde een jaar lang een proef uit op een melkveebedrijf met ruim honderd koeien en twee melkrobots. De proef werd een jaar aangehouden om seizoensinvloeden uit te sluiten.

De helft van de veestapel kreeg 70 gram zeewier per dag bijgevoerd in de melkrobot. Dit wordt toegediend via een 500 grams kruimelbrokdosering. Het zeewier wordt gemixt met granen tot een totaal dat 2,5 kilo krachtvoer vervangt. In de proef kwam het totaal aan extra melkproductie op 2,5 kilo per koe per dag. 1,45 kilo hiervan schrijft Agroflux toe aan het zeewier. Ook het celgetal lag 55 punten lager.

Sea Spirit Cow

Is een mix van 6 specifieke zeewiersoorten. Ter indicatie: er bestaan meer dan 14.000 soorten zeewieren, onderverdeeld in groen-, rood- en bruinwieren. Elk van deze soorten wieren hebben specifieke bioactieve stoffen, elk met hun uitwerking op de penswerking, melkproductie, vruchtbaarheid en op de weerstand. Het is juist de uitgekiende mix van rode groen- en bruine wieren welke zorgt voor goede en constante resultaten bij voeren aan melkvee. De praktijk heeft laten zien dat het voeren van een mix significant betere resultaten laat zien dan het voeren van een enkelvoudige soort zeewier.

Naast een gehalte van 10- 12 ruw eiwit, waarvan 60% bestendig,  bevat de mix 0,5% vet, 40-45 % carbohydraten, 6% oplosbare vezels en heeft het een asgehalte van 32%

De Zeewiermix is rijk aan mineralen, waaronder 300 ppm Jodium (vruchtbaarheid), maar daarnaast is het rijk aan vele spore-elementen en vitamines. Zo bevat SeaSpirit Cow een zeer breed scala aan B-vitamines , maar ook bijvoorbeeld 500 ppm vitamine C, 20 ppm Vitamine E  etc. Een pluspunt van de mineralen uit zeewier is dat ze organisch gebonden zijn en dus volledig benutbaar.

De werkzaamheid van zeewier wordt niet alleen bepaald door de bovengenoemde elementen, maar mede ook door de onderlinge verhoudingen ervan. Maar ook  door de geselecteerde mix van de zogenaamde Bio-active stoffen. Hiervan worden er steeds meer in kaart gebracht, met daarbij elk hun specifieke functies in herkauwers.

Van SeaSpirit Cow moet 70 gram/koe/dag worden gevoerd. Aanbevolen wordt het ook tijdens de droogstand te voeren om de transitie te optimaliseren.  De kosten bedragen 18 cent per koe per dag.

Sea Spirit Cow  wordt geleverd in zakken van 20 kg, en heeft een vorm van een brokje ter grootte van hagelslag. Het kan ook worden meegemixed in meelmengsels of in de brok. Het heeft geen invloed op de smakelijkheid van rantsoen en melk.

 

Sea Spirit Cow is diverse malen onder Nederlandse omstandigheden beproefd, waaronder een jaarrondproef op een bedrijf met 100 melkkoeien in het Noorden van Nederland. Ook onder Nederlandse omstandigheden is het nut van het voeren van zeewier hierdoor duidelijk bewezen. “De Return of Investment” is hoger gebleken dan 2,5 en daarmee zeer rendabel.

 

Zowel de productie in liters, in kg vet, eiwit en lactose, alsmede de (uier-) gezondheid is significant beter. Een belangrijke eigenschap van SeaSpirit Cow is dat het de algehele weerstand verbetert en ontstekingen helpt voorkomen. Nederlandse gebruikers van Sea Spirit Cow signaleren een verbetering van de vruchtbaarheid, van de haarkleur en een duidelijk beter werkende pens. Eveneens zien zij dat de mest veel consistenter is en de voederbenutting stijgt.

 

Het voeren van Sea Spirit Cow heeft een duidelijke verbetering van het aandeel Omega 3 vetzuren in de melk. De melkkwaliteit verbetert zodanig dat kaasmakers zien dat het rendement van het kaasmaken verbetert en daarnaast het vet in de kaas wat zachter is hetgeen de smaak positief beïnvloed..

 

Gebruiksaanwijzing:

Kalf tot 100 kg:                                    30 gram/dag

Koeien 100 – 250 kg:                        60 gram/dag

Koeien meer dan 250 kg:                 70 gram/dag

Droogstaande koeien:                       70 gram/dag

Gehalten:

Ds:                                                         88-92%

Ruw Eiwit:                                            12%, waarvan 60% bestendig eiwit

Vet:                                                       0,5 – 1%

As:                                                         33%

Fosfaat:                                                 3,77 gr/kg

Stikstof:                                                19,55

Kalium:                                                 36,67

De Sterkte van Sea Spirit Cow zit in o.a. de polysaccharides, mineralen en vooral in de bioactieve stoffen die een voorname rol spelen in de pensflora, gezondheid, vruchtbaarheid en immuniteit van het rund.

Samenstelling Sea Spirit Cow Zeewiermix

zeewiersamenstelling