Voeding jongvee

Het jongvee is de basis van uw bedrijf. Een gewaarborgde kwaliteit is daarom essentieel. Voor jongvee zijn een gezonde groei en ontwikkeling cruciaal.

Voeding jongvee: hoe voer ik mijn jongvee het best?

JongveeEen pasgeboren kalf heeft in het begin maar weinig afweer. Het is belangrijk dat het kalf de eerste dagen biest (van de eigen moeder) krijgt omdat die veel antistoffen (eiwitten) bevat. Binnen 6 uur dient het zoveel mogelijk biest te krijgen, in ieder geval minimaal 2 liter. Na de geboorte zijn nog niet alle magen van een kalf ontwikkeld. Daarom is een strikt voederschema bij jongvee aangewezen, waarbij de mix tussen melk, kracht- en ruwvoeder steeds is aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kalf.

Na de biestverstrekking is het beter kunstmelk te voeren dan koemelk. Koemelk bevat vaak te veel vet, en belangrijker nog; koemelk bevat te weinig mineralen en vitamines. Bovendien is het risico op verspreiding van ziekten als Para tbc, Salmonella etc. aanzienlijk groter.

Melkperiode

Een maximale en ongestoorde groei in de eerste 3 maanden geeft de meest duurzame koeien met hogere (levens-)producties. Elke 100 gram extra groei voor het spenen betekent 100 kg extra melk in de eerste lactatie van een vaars. Daarom is het zo belangrijk om in de eerste 6 weken van een kalf er zoveel mogelijk kunstmelk in te krijgen. De voornaamste leverancier van kunstmelk voor de klanten van de Eendracht is “Sprayfo” uit Sloten. Met het specialisme van Sprayfo kunt u tot professionele en probleemloze opfok komen.

Na de biestperiode van 3 dagen wordt afhankelijk van uw opfokdoel en bedrijfsomstandigheden het juiste (Sprayfo)concept en (Sprayfo)kunstmelk gekozen.

Voor het bepalen van de juiste kunstmelkstrategie heeft Sloten een aantal Life Start concepten ontwikkeld. Eén van de onderdelen daarvan is het bepalen van de Sprayfo Kalveropfok Index (SKI). Met deze check worden de sterke en zwakke punten van uw kalveropfok bepaald en op basis daarvan wordt de kunstmelkstrategie bepaald. Neem hierover contact op met één van jongveespecialisten of kijkt u eens op de site van Sprayfo

Volg de menginstructies goed op en zorg ervoor dat de (Sprayfo)kunstmelk op de juiste temperatuur en juiste verhouding wordt aangemaakt

  • Werk hygiënisch en nauwkeurig en reinig emmers en spenen

Verstrek vanaf dag 4 onbeperkt Babykalverkorrel van de Eendracht. Deze smakelijke korrel (3 mm diameter) heeft een op jonge kalveren afgestemd aminozuren-, suiker- en zetmeelpatroon en is licht verteerbaar. Deze babykalverkorrel heeft zich in de praktijk meer dan bewezen

Hygiëne en gezondheidspreventie

Onderling contact tussen de kalveren en de verzorger zorgen vaak voor het meest voor het verspreiden van ziekten. Werk dus hygiënisch.

  • Stop bij diarree nooit langer dan 2 dagen met melk voeren. Blijf liever dezelfde hoeveelheid melk gebruiken maar dan verdeeld over meer porties.
  • Tegen diarree door E-coli, rota- en coronavirus kunnen drachtige koeien worden geënt (3 maanden – 3 weken voor het afkalven) via de biest worden de antistoffen dan doorgegeven.
  • Crypto: behandelen met Halocur

Stel hierbij eventueel een behandelingsplan op samen met uw veearts en opfokspecialisten

Na Spenen

Om speenstress te voorkomen dient het kalf minimaal 1,5 kg krachtvoer op te nemen. Een andere vuistregel  is dat het kalf op een leeftijd 56 dagen zijn geboortegewicht moet hebben verdubbeld. Voer tot een leeftijd van ongeveer 6 maanden naast ruwvoer 2 kg brok of meer per dier per dag. Daarna volstaat het rantsoen van melkvee meestal. Na een half jaar geen krachtvoer meer verstrekken, maar wel zorg dragen voor de juiste hoeveelheid mineralen, sporenelementen en vitamines.

Voor biest- en kunstmelkschema’s,  de juiste jongveerantsoen en de Sprayfo Kalveropfok Index raadpleeg één van onze jongveespecialisten.