Forse maïs door knoflookextract

Op het demoveld van het Demoplaform bij Dairy Campus springt de maïs die is behandeld met worstelstimulator flink uit boven de ander maïsgewassen. De wortelstimulator wordt gemaakt uit een knoflookextract en gebruikt om emelten- en ritnaalden te bestrijden.

Het maïsdemoveld is dit jaar gesitueerd op gescheurd grasland. Tijdens het zaaien is het knoflookextract toegevoegd aan het zaad. De stand van het gewas was vanaf het begin goed en egaal.

‘Een opmerkelijk verschil met de andere maïsveldjes’, zegt Wilco Limburg van Pars Graanhandel, één van de deelnemende bedrijven aan het Demoplatform. Wat verder opvalt is het royale wortelstelsel onder de planten.

Limburg wil op basis van dit ene jaar dat de wortelstimulator is gebruikt, geen harde conclusies trekken. Hij noemt het middel veelbelovend. Een volgend seizoen zal er zeker verder onderzoek naar de werking worden gedaan.

Demodag 17 september
Woensdag 17 september tussen 10 en 16 uur kan het demoveld op praktijkcentrum Dairy Campus in het Friese Goutum worden bezocht. De nadruk ligt deze dag op duurzame maïs- en grasteelt.

Naast wortelstimulatoren staan diverse andere aspecten en producten die gerelateerd zijn aan een duurzame teelt, in de spotlights. Centraal staat de vraag hoe de teelt van maïs en gras in relatie tot bemesting en ziektebestrijding kan worden geoptimaliseerd.

‘Zodat een verhoogde ruwvoer-opbrengst en een verbeterde kwaliteit binnen ieders bereik ligt’, aldus het Demoplatform dat de dag organiseert.