Sterke invloed voeding op uierontwikkeling

De volledige ontwikkeling van het uier hangt sterk af van de voeding van het kalf in de eerst 8 weken. Dit is opnieuw aangetoond met recent onderzoek in de Verenigde Staten. De resultaten laten onder meer zien dat verhoogde toediening van kalvermelk een zeer sterk effect heeft op de groei van het uier en de ontwikkeling van de melkklieren in de eerste 54 levensdagen.

Onderzoek van Brown toonde in 2005 al aan dat de hoeveelheid kalvermelk die een kalf in de eerste 8 weken krijgt een grote invloed heeft op de ontwikkeling van het uier. Zowel het aantal ontwikkelde uiercellen (Parenchym DNA) als de celactiviteit (Parenchym RNA) is sterk afhankelijk van de verstrekking van voedingstoffen, zo bleek uit de proef van Brown.

Verband voeropname kalveren en hun uierontwikkeling

Recentelijk zijn de resultaten gepubliceerd van een proef aan de Cornell Universiteit in Ithaca in de Verenigde Staten (F. Soberon en M.E. van Amburgh). Daarbij is eveneens het verband tussen voeropname in de eerste levensfase en de ontwikkeling van het uier onderzocht. Een controlegroep van 6 kalveren kreeg in de eerste 54 levensdagen 32,6 kilo kalvermelk (0,6 kilo per dag) . Een testgroep van gelijke omvang kreeg in dezelfde periode 69,5 kilo kalvermelk (1,3 kilo per dag).

 Uierweefsel reageert sterk op verhoging voeding

Het totale uiergewicht van de testgroep lag na 54 dagen 4,5 keer hoger dan dat van de controlegroep. Het gewicht van het Parenchym, het melkuitscheidend weefsel van het uier, was bij de testgroep 5,9 keer hoger dan bij de controlegroep. Deze resultaten laten wederom zien dat de ontwikkeling van het uier zeer sterk te beïnvloeden is met de hoeveelheid voeding die het kalf in de eerste levensfase in de vorm van kalvermelk krijgt toegediend. Ook de nieren en de lever groeien harder naarmate de voeding toeneemt, maar de reactie van het uierweefsel op toename van voeding is verreweg het sterkst.

tabel uierontwikkeling

Genetisch potentieel optimaal benutten

De hoeveelheid kalvermelk per dag die de kalveren in de testgroep kregen ligt ver boven de hoeveelheid die kalveren in de praktijk doorgaans krijgen. Dit betekent dat er voor de meeste melkveebedrijven mogelijkheden liggen om een veel betere uierontwikkeling te realiseren en daarmee het genetisch potentieel van hun dieren optimaal te benutten.

Het onderzoek is volledig in lijn met de visie van Sprayfo: Life Start sets Life Performance. Het Life Start concept van Sprayfo staat voor het voeren van veel liters met een hoge concentratie met focus op de eerste vijf weken. Laat u bij het bepalen van het beste voerschema voor uw bedrijf adviseren door een Sprayfo opfokspecialist in uw omgeving.

Lees meer feiten en cijfers over Voeding

•Hoezo 1000 liter melk extra in de eerste lactatie?

•Kalversterfte: streefgetallen en de praktijk

•Geconcentreerd voeren in de praktijk: hoever kun je gaan?