Nieuws

Bestellingen rondom de feestdagen Gepost december 5, 2017

Uit

Rouveen, december 2017   De dagen van 2017 lopen zo stilaan ten einde, het nieuwe jaar komt er aan. De ideale tijd om terug te

Lees meer »

Uit

De gemiddelde bedrijfsgrootte van een Nederlands melkveebedrijf ligt in 2017 op 99 melkkoeien. In 2016 molk de Nederlandse melkveehouder gemiddeld nog 101 melkkoeien. Dat blijkt

Lees meer »

Uit

Wetenschappers tonen middels een groot praktijkonderzoek aan dat melk met A2-eiwit gunstig is voor mensen met een melkallergie. Er wordt gesproken van een doorbraak, omdat

Lees meer »

Uit

Rouveen, 30 oktober 2017     Geachte relatie,     Op maandag 30 oktober 2017 ontvingen wij het droevige bericht dat, onze voorzitter,   Roelof

Lees meer »

Uit

Het najaar is het beste seizoen om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies voor kalkbehoeftige gewassen (o.a. maïs) te

Lees meer »

Uit

Het fosfaatreductieplan laat zijn sporen na in de jaarstatistieken van CRV. Omdat doorgaans oudere koeien zijn afgevoerd, steeg de gemiddelde melkproductie maar daalde de levensproductie.

Lees meer »

Uit

De markt schreeuwt om vet, de boterprijzen zijn ongekend hoog. Veehouders hebben genoeg mogelijkheden binnen de beperkingen om meer melkvet te produceren. Vet is weer

Lees meer »

Uit

Diervoedercoöperaties De Eendracht, CAV Den Ham, De Samenwerking en ABZ Diervoeding gaan gezamenlijk grondstoffen inkopen voor hun eigen diervoeders. Daarvoor hebben de partijen de Coöperatieve

Lees meer »

Uit

Op zand- en lössgrond is het verplicht om na de maïsoogst een vanggewas te telen. Het doel is om stikstofuitspoeling te beperken zodat de stikstof

Lees meer »

Uit

Ook bij een veebezetting van 7,5 koe per hectare kan een substantieel deel van het rantsoen uit vers gras bestaan. Dit laten de eerste resultaten

Lees meer »