Uit

Tijdens de gehouden Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie De Eendracht op donderdag 19 november jl., zijn de jaarstukken van 2019 door de leden goedgekeurd.

Ondanks de marktontwikkeling wist de Coöperatie, door dicht bij haar leden te staan, sterk maatwerk en haar voeromzet met 10% te vergroten. Dit terwijl de markt van melkveevoeders in Nederland met 1,5% gekrompen is.

Het bescheiden positieve resultaat is, met algehele goedkeuring van de leden, toegevoegd aan de algemene reserve van de Coöperatie.

Ook het jaar 2020 is de Coöperatie goed van start gegaan en wordt de stijgende lijn van de afzet in de regio verder voortgezet. Voor nadere informatie zie onze website www.eendrachtrouveen.nl