Mais telen zonder fosfaat anno 2015, kan dat? En zo ja hoe?..

2015 wordt voor de maisteelt een jaar met uitdagingen. Met de nieuwe derogatie regels is het niet meer toegestaan fosfaat te gebruiken in de maisteelt. Onderzoek van het NMI heeft juist recentelijk aangetoond dat een verse fosfaatbemesting altijd zinvol is. Ook wanneer de fosfaat toestand van de grond en fosfaat beschikbaarheid voor de plant goed is zonder bemesting.

Maar fosfaat bemesting is niet meer toegestaan en er zal gekeken moeten worden hoe toch nog goede mais te verbouwen is. De Eendracht heeft zich het afgelopen jaar in deze uitdaging verdiept. Eendracht specialisten Marco Mulder, Johan Stegeman en Hessel Altenburg leggen uit hoe zij het komend jaar de mais teelt optimaal gaan ondersteunen. “Zorg in elk geval voor een optimale bemesting met drijfmest en een goede bodemconditie” stelt Johan Stegeman. “Dat begint met een goede pH” verduidelijkt hij vervolgens. In de regio komt op veel percelen nog te vaak een te lage pH voor om een goede beschikbaarheid van de voedingsstoffen voor de plant te garanderen. Ook voor fosfaat geldt dat een te lage pH de beschikbaarheid van fosfaat moeilijker maakt. Op zandgronden ligt de pH bij voorkeur op 5,2 terwijl op veen de pH wel iets lager mag zijn. 4,8 wordt hier vaak aangehouden als optimale pH voor de maisteelt. Kijk wel naar alle andere kenmerken van de grond stelt Stegeman. “Als het om een fosfaat fixerende veengrond gaat is het juist wel goed om de pH nog wat verder te verhogen”. Marco Mulder vult Johan verder aan: “Voordat je zomaar een maismap bij strooit, weet wat voor gehalten je eigen mest bevat en voor een paar tientjes meer heb je een volledig uitgebreide analyse van je grond. Door beter en meer precies te bemesten, heb je die geringe investering al snel terugverdiend”.

Anti-stress stikstof

Naast een optimale pH en bodemconditie is de stikstofvoorziening van belang. De maisplant moet zeker in het begin voldoende stikstof tot zijn beschikking hebben om het gebrek aan fosfaat te kunnen compenseren. De Eendracht werkt daarvoor onder andere een aantal jaren met de precisie meststoffen van Timac Agro NL. Hessel Altenburg, “In de maisteelt adviseren wij Physiostart te gebruiken als start meststof , vooral bij percelen waarvan de stikstof en de fosfaat toestand al niet hoog zijn”. “Maar in de Physiostart van vroeger zat fosfaat, we stappen daarom over op Physiostart NK”. Volgens meststoffen leverancier Timac Agro zijn met deze fosfaatloze Physiostart al een jaar of 4 goede ervaringen opgedaan in het oosten en het zuiden van het land. Michel Raaphorst van Timac Agro geeft aan dat deze meststof werd ingezet op veeteeltbedrijven die geen fosfaat ruimte meer hadden. “We zagen eigenlijk nooit verschillen tussen de fosfaat Physiostart en de Physiostart zonder fosfaat”, stelt Raaphorst. “Het geheim zit hem in de Physio+ wortel stimulator, daarmee maakt de plant meer haarwortels aan die het fosfaat die in de bodem zit kan opnemen”. Raaphorst vervolgt “maar dat is het niet alleen, de ammonium in de Physiostart zorgt er ook voor dat de plant plaatselijk meer wortels maakt”. De werking van ammonium gaat nog een stapje veder want de ammonium in de Physiostart NK werkt ook als een anti-stress. De planten blijven in een koude periode langer uit de stress en zullen wanneer de omstandigheden weer beter zijn ook sneller uit de stress komen en doorgroeien.

3 traps bemesting

We adviseren Physiostart NK en minimaal 30m3 drijfmest aan de basis, stelt Marco Mulder. Maar dat zal niet altijd voldoende zijn. De plant heeft gedurende de hele teeltperiode stikstof nodig. Zeker op zandgronden is het daarom aan te bevelen een extra depot bemesting met een traag werkende stikstof in te zetten. In deze vorm is de stikstof heel efficiënt, het vervluchtigd niet en spoelt niet uit. Alles komt daardoor beschikbaar voor de plant. Het meest geschikt voor dit doel is meststof Activ’N 32. Met andere meststoffen als KAS of MAP kan er bij een hoge plaatselijk gift zoutschade of fytotoxiteit optreden. Dat risico heeft men met Activ’N niet, een gift tot 250 kg product kan zonder risico op wortelverbranding ingezet worden. Afhankelijk van de plaatsingsruimte van stikstof op het bedrijf kan hiervan 150-200 kg ingezet worden. Stel, men geeft 150 kg Activ’N 32 dan geeft men bijna 10 kg snelle stikstof en 38 kg langzame stikstof voor later. De mais plant maakt daar dankbaar gebruik van, elke kg extra stikstof vertaald zich in een hogere opbrengst. Uiteraard is dit een extra kostenpost voor de veehouder, stelt Johan Stegeman. Maar die extra tonnen mais van het land zijn onbetaalbaar, er moet voldoende en goede kwaliteit mais in de silo komen. Daarnaast zegt Stegeman zorgt extra stikstof voor planten die gezonder blijven. Afrijpingsziektes en dus opbrengst verliezen zijn nu eenmaal lager bij gezonde mais.

Maisbemestings wordt hierdoor een 3 traps bemesting, met Physiostart in de cockpit als start, de drijfmest als basis en extra stikstof in de rij om bij te sturen.

De Eendracht ziet het nieuwe maisseizoen met vertrouwen tegemoet, stelt directeur Gert Bosch. We hebben tijdig op de nieuwe regels ingespeeld en hebben geïnvesteerd in kennis. Onlangs hebben we een soort van bemestingsworkshop gehouden voor de loonwerkers uit de regio. Iedereen is weer up to date. Samen met uw loonwerker en ondersteuning van de bemestingsspecialisten van Timac Agro kunnen we elke bemestingssituatie aan. Gert Bosch, “voorop staat dat de Eendracht leden maximaal ruwvoer kunnen blijven maken, en daar gaan wij ook voor!”

Vraag uw loonwerker naar Physiostart NK. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van Activ’N 32 meststof of Physiostart kunt u contact opnemen met:

Johan Stegeman   06-21631328

Marco Mulder        06-51687848