Kälberglück laat het zien: een betere opfok loont.

Inmiddels zijn er vele vaarzen aan de melk welke met Kälberglück zijn opgefokt. Een intensieve monitoring heeft laten zien dat dieren gevoerd met Kälberglück eenvoudig en gezond een afkalfleeftijd van 22 maanden kunnen bereiken. Op de bedrijven presteren deze vaarzen verrassend goed en eenvoudig.

De praktijk, maar ook diverse internationale onderzoeken laten zien, dat dieren die voor het eerst afkalven op een leeftijd tussen de 22 en 24 maanden de langste levensduur en de hoogste levensproductie laten zien. Dit wordt steeds voornamer, immers:Kalbergluck

  • een kleinere jongveestapel creëert extra ruimte voor melkkoeien
  • een kleinere jongveestapel betekent minder arbeid
  • een kleinere jongveestapel betekent lagere opfokkosten per liter melk
  • een kleinere jongveestapel betekent extra aandacht voor het overige melkvee

Een kleinere jongveestapel wordt niet  simpelweg gerealiseerd door alleen een lager percentage jongvee op een bedrijf te benoemen. Het vergt eigenlijk nog meer een verbeterde en juiste focus op het melkvee. Immers, de omvang van de jongveestapel is een spiegel van wat er gebeurt bij de melkkoeien. Inzicht in bijvoorbeeld de redenen van afvoer van melkkoeien is noodzakelijk, want dan pas kan men de juiste maatregelen nemen om minder dieren te moeten vervangen en daarmee de jongveestapel te verkleinen, zonder vee te moeten aankopen.

De Eendracht heeft met Kalberglück laten zien dat een intensieve opfok loont en toch ook eenvoudig is te realiseren. Echter, zaken als droogstand, klauwproblematiek, vruchtbaarheid en het rantsoen voor het melkvee hebben een niet te verwaarlozen invloed op de kalveropfok. De vertegenwoordigers van de Eendracht gaan bij de jongveeopfok dan ook verder dan alleen het kalverhok. Zij nemen graag met u de kalveropfok  met al de daarbij behorende andere aspecten met u door. Want een goede kalveropfok begint vaak bij de melkkoe.