Schothorst Feed Research

De Eendracht ontleent haar informatie van de Schothorst Feed Research (SFR). SFR is een onafhankelijk privaat kennis- en informatiecentrum voor diervoeding. SFR is er op gericht klanten te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van nutritionele kennis in profijtelijke en innovatieve diervoederconcepten die ook maatschappelijk acceptabel zijn. SFR’s internationale klanten worden bediend vanuit het hoofdkantoor en state-of-the-art faciliteiten te Lelystad in Nederland. De kracht van de organisatie is niet alleen dat zij haar oorsprong heeft in de diervoederindustrie, maar ook dat zij haar expertise richt op die industrie en de toeleveranciers. De unieke combinatie van expertise in verteringsfysiologie, grondstoffenkwaliteit, kwaliteitsmanagement, voederwaarderingssystemen en nutritionele behoeften van hoog productieve dieren en de voortdurende interactie met diervoederbedrijven over de hele wereld, maakt SFR tot een partner voor ambitieuze bedrijven in diervoedings- en humane voedingsketens (over SFR, lees meer)

Een voorbeeld van een recent onderzoek die SFR heeft uitgevoerd, is hoe de zetmeelmeelvertering van mais in de koe verloopt. Het is de bedoeling dat in 2014 of uiterlijk 2015 de Eendracht en andere mengvoerbedrijven overstappen op een verfijnde energie- en eiwitwaarderingssysteem in plaats van het VEM-systeem. Vooruitlopend op dit systeem, staan wat betreft de mais, enkele aandachtpunten waar u als veehouder op moet letten:

Zetmeel vertering van Snijmais

De vertering van het zetmeel van snijmaïs is van verschillende factoren afhankelijk. De eerste factor is hardheid van de korrel, hoe droger de korrel hoe minder er op pensniveau wordt afgebroken en er meer op darmniveau wordt verteerd. De tweede factor is de verkleining van de korrel. Hoe beter de korrel gekneusd is door de korrelkneuzer hoe meer contactoppervlak voor de pensbacteriën om het zetmeel te verteren.

De derde is de duur van de conservering. Verse snijmaïs verteert trager dan lang ingekuilde snijmaïs. Snijmaïs met een laag droge stofgehalte <33% ds wordt  door de verzuring het zetmeel ontsloten zodat er meer op pensniveau  vrijkomt. Bij omschakeling van oude snijmaïs naar de nieuwe snijmaïs zie je meer onverteerde maïsdelen, dit komt doordat de korrel harder is (conservering is te kort) en de pensbacteriën moeten zich nog aanpassen aan de nieuwe snijmaïs. Het zetmeel wat niet op pensniveau wordt afgebroken wordt verder afgebroken in de dunne darm door het enzym amylase. Passeert er dan nog zetmeel door de dunne darm dan kan de dikke darm nog wat zetmeel verteren. Overmatige zetmeelvertering in de dikke darm is niet gewenst,want dit kan diarree veroorzaken.