Regeneratieve landbouw: ‘Alles over de bodem’

Er is (de laatste tijd) al veel gezegd over kringlooplandbouw. Wij, De Eendracht, willen en durven nog een stap verder te gaan, namelijk; ‘De regeneratieve landbouw’,  Dit is een vergaande en veelomvattende benadering ten aanzien van de bodem.

De Eendracht daagt u uit om met de schop en bodemdrukmeter (penetrometer) in de hand samen met u uw land eens nader te onderzoeken. Veelal wordt er wel geld uitgegeven aan uitgebreide analyses van de kuilen om inzicht te krijgen in het ruwvoeraanbod en worden de bodemanalyses zo beperkt mogelijk gedaan. Maar om goede kuilen te krijgen, moet er een juiste en goede ‘conditie’ van de bodem zijn. Daarom adviseren wij om op zijn minst enkele van uw (verplicht) te nemen grondmonsters juist wel zo uitgebreid mogelijk te doen. Een goede analyse is het halve begin. Een voorbeeld is de Kinsey-Albrecht analyse. Deze analyse brengt de mineralenbalans in de bodem in kaart. Naast stikstof, fosfaat en zwavel als anionen zijn met name de kationen calcium, magnesium en kalium belangrijke meetwaardes. Die moeten echt op orde zijn voor een goede bodemvruchtbaarheid; evenals de gehaltes natrium en waterstof. Al deze waarden zijn sterk bepalend voor de structuur en de pH van de bodem. Naast deze macro-elementen worden ook micro-elementen gemeten zoals borium, koper, mangaan, kobalt, silicium, zink, ijzer en molybdeen. De verhouding tussen macro- en micro-elementen is sterk bepalend voor de zuurgraad en het zoutgehalte in de bodem en de mineralenopnamecapaciteit van het gewas. Daarnaast zijn de micro-elementen van grote invloed op de weerbaarheid van het gewas tegen ziektes en plagen en zorgen ze voor meer waardevolle inhoudsstoffen in het gewas. En dat draagt bij aan een gezondere veestapel.