Hittestress

Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Hoe hoger één of beide factoren, hoe moeilijker de koe haar warmte kwijt kan. Er ontstaat hittestress. Hittestress kan dus zelfs voorkomen bij een temperatuur van 21°C

De belangrijkste effecten van hittestress zijn: verminderde inname van droge stof (DS), verlaagde melkproductie met lagere vet- en eiwitgehalten, verminderde vruchtbaarheid en een verhoogde waterconsumptie. Daardoor kan de energie-inname afnemen tot slechts 75%. Om overtollige warmte af te voeren, gaat de koe sneller ademen en hijgen. In combinatie met een verhoogde speekselvorming verlaagt dit de opslagcapaciteit en wordt het risico van pensverzuring groter. Koeien die lijden onder hittestress rusten twee tot drie uur per dag minder. Als de koeien rechtop staan, kunnen ze gemakkelijker ademen en hitte afvoeren. Samen met het toegenomen risico van pensverzuring wordt de kans op klauwproblemen in de loop van de tijd echter ook groter.

 

Tips om hittestress tegen te gaan

  • Verstrek extra structuur om pensverzuring te voorkomen. Als er vaker wordt gevoerd (op de koelere momenten van de dag) blijft het rantsoen fris en smakelijk; tevens wordt de voerinname gestimuleerd en wordt fermentatie voorkomen en accepteer eerder restvoer.
  • Pas Siësta-beweiding toe of beweidt ’s avonds en beweid bij voorkeur op percelen dicht bij de stal. Als de koeien overdag in de wei staan, moeten ze altijd kunnen beschikken over voldoende schaduw en vers water.
  • Zorg voor voldoende schoon en vers drinkwater (wateropname stijgt tot 250 liter per koe per dag! Minstens 10% van alle koeien moeten gelijktijdig kunnen drinken uit grote open waterbakken en controleer dagelijks of de drinkbakken schoon zijn
  • Voer extra zout (30-50 gram per koe) om de water- en ruwvoeropname te stimuleren.
  • Natriumbicarbonaat buffert de pens. Bij de Eendracht is het mogelijk natriumbicarbonaat in de brok toe te voegen, bij voorkeur in de productiebrok. Op deze manier krijgt een koe met het meeste krachtvoer ook naar verhouding meer natriumbicarbonaat dan een oudmelkte koe.
  • Voer extra eiwit bij. Dit klinkt misschien gek, maar als een koe het warm heeft, gaat ze voereiwit afbreken om er energie van te maken. Ons advies is om bij 25-30 graden een 0,5 kilo en bij 30 graden of hoger 1 kg extra eiwitrijk krachtvoer bij te voeren. Bij grasrijke rantsoenen (weide) kunt u kiezen voor soja en bij een maisrijke rantsoen voor een raap/soja mengsel. Let wel : alles wat je aan eiwit extra voert moet je natuurlijk van de totale krachtvoergift afhalen!!
  • Als vervanger van soja, kunt u ook bierbostel in zetten. Bierbostel geeft naast eiwit ook veel rust in de pens.
  • Het weer slaat vaak een één keer om naar deze hoge temperaturen. Wij adviseren om dan alvast wat op voorraad te hebben liggen. Op het moment dat de warme dagen zich aandienen , dan heeft u alles in huis om zo min mogelijk gevolgen te ondervinden van hittestress bij uw koeien.
  • Voorkom broei in uw kuil met extra maatregelen als extra gewicht op de kuil of het vlaktrekken van uw kuil. Zorg voor een hoge voersnelheid. Voer van één kuilvoerbult of balen. Maak een zomerkuil (met veel structuur) of balen voor het volgende jaar.
  • Zorg voor extra ventilatie (ook bij wachtruimtes) door ventilatoren en het openen van zijwanden of gordijnen.