Vroeg of laat Weiden?

Onze ervaring bij de Eendracht is dat je zelden te vroeg bent met de start van de beweiding. Als het gras op gang komt moet je erbij zijn De koeien hebben een week gewenning nodig voor ze echt volop gras vreten! En de grasgroei versnelt zichzelf: hoe meer er al staat, hoe meer groeikracht.

Kijk maar eens naar de figuur hieronder. Je ziet dat de grasgroei in de tweede helft van april oploopt naar 150 tot 200 kg drogestof per hectare per dag (de schaalverdeling is 50 kg ds per streepje).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroeg beginnen is een stuk eenvoudiger als je begint met een aantal uren per dag weiden. Hoe meer percelen je al vroeg in de beweiding hebt, hoe meer groeitrappen en hoe meer ‘beweidingsruimte’ je hebt in de komende planning. Wat niet betekent dat je maar zoveel mogelijk land moet beweiden. Dan komt je maaioppervlakte in de knoei en kan het teveel eerste snede kosten.

De Eendracht heeft een simpele manier om doeltreffend het aantal hectares voor maaien en weiden wat lijkt op budgetteren. Breng in kaart  hoeveel hectares je gebruikt voor maaien en weiden.  Kom je krap in het weidegras te zitten, stuur dan slagvaardig bij door minder uren te weiden en iets meer bij te voeren op stal. Hoeveel weidebudget? Reken voor omweiden overdag met 50 m2 per koe. En bij standweiden heb je een blok nodig voor 10 tot 15 koeien per hectare tot na de eerste snede.

Een ander voordeel om vroeg te beginnen, is dat je in het najaar eerder kunt stoppen met weiden (als bijv. het weer roet in eten gooit). En als je in het najaar het grasaanbod wat beperkt, zullen de verse koeien beter opstarten.

Tip: Planning is alles. Kies wat je systeem is voor de eerste snede: stripgrazen, omweiden of standweiden? Bepaal hoeveel hectares ‘weidebudget’ je de komende weken nodig zult hebben. Bij alleen overdag omweiden kun je rekenen met 7,5 kg ds per koe per dag bij een weidesnede van 1700 kg drogestof per hectare. Ofwel ongeveer 50 m2 per dag. Voor de maat van een standweide reken je met 10-15 koeien/ha. Daarna is bijsturen een stuk eenvoudiger. Bij strippen of omweiden moeten er snel groeitrappen ontstaan. Bij standweiden streef je naar gelijkblijvende graslengte (10/11 cm) en –groei. Volg je keuze consequent. Na de eerste snede kun je eventueel veranderen van systeem.

Nog een tip: Grasland beloont je moeite voor verzorging in het voorjaar. Na het slepen en/of landrollen is er nog even  tijd voor mollenbestrijding. Elke bult minder scheelt ruw as in de kuil. Zet je mollenvanger op scherp en beloof hem voor de verandering eens met een bonus!


 

 

 

 

 

 

 

Koeien hebben een week gewenning nodig voor ze volop gras vreten.