Compact Voeren

Wij als Eendracht zien in de praktijk wat betreft het compact voeren veel verschillende (eigen) vormen en manieren  hoe het compact voeren wordt toegepast. Omdat wij als eerste mengvoer-bedrijf van Nederland zelf aan de fabriek tarwe zijn gaan ontsluiten, het maken van sodagrain, hebben wij daar ook juist veel ervaring mee opgedaan hoe je het compact voeren tot een succes kunt maken.

Compact voeren is gebaseerd op ten eerste het toevoegen van water aan het voermengsel in de voermengwagen om daarmee het droge stof gehalte van het voermengsel te verlagen tot 35 procent droge stof. Ten tweede is compact voeren gebaseerd op het verkleinen van de voerdeeltjes door intensief te mengen en te snijden met de voermengwagen. Het doel is dat hiermee de vezels van het rantsoen samen met de andere voerdeeltjes beter toegankelijk zijn voor de pens bacteriën, de krachtvoerdeeltjes aan de ruwvoerdeeltjes ‘vastplakken’ en de dichtheid van het rantsoen hierdoor toeneemt. Uiteindelijk wordt selectie van voer uit het voermengsel door de koeien hierdoor uitgesloten en zal voor iedere koe het opgenomen rantsoen beter overeenkomen met het berekende rantsoen.

Het klaar maken van een Compact TMR gebeurt in drie fases:

  • De eerste mix: De grondstoffen en krachtvoermengsels worden in water geweekt. Laat dit een uur weken. Bij gebruik van droge bietenpulp gaarne minimaal 8 uren weken. De hoeveelheid water is 50 tot 100 procent van het gewicht aan grondstoffen.
  • Tussen-mix: Het ruwvoerdeel van het rantsoen wordt toegevoegd (graskuil, hooi, stro) en ongeveer 20 minuten intensief gemengd.
  • De laatste mix: De snijmaïs wordt toegevoegd en het mengsel wordt nog 10 tot 15 minuten gemengd.

Vervolgens wordt het voer gelost. De koeien zullen bij een goede bereiding geen voer uitzoeken en geen voer met hun neus wegduwen, maar van boven naar beneden het voermengsel opvreten.

 

 

 

 

 

Wanneer het compact voeren op de juiste manier wordt toegepast is er geen sprake van selectie aan het voerhek. Dit resulteert in een opname van het rantsoen zoals deze berekend is, wat uiteindelijk een verhoogde melkgift zal opleveren. Op de afbeelding links boven is te zien dat de koeien van boven naar beneden vreten en niet gaan selecteren en gaten graven met de neus in het voer. Op de afbeelding rechts ligt een rantsoen aan het voerhek waaruit duidelijk geselecteerd wordt. Wanneer het compact voeren goed wordt toegepast zullen niet alle koeien tijdens het voeren naar het voerhek komen om te vreten, aangezien het voer de gehele dag dezelfde samenstelling bevat.

Mengschema’s Compact TMR

Hieronder volgens drie protocollen hoe u het “Compact voeren” zou kunnen toepassen

Compact TMR protocol versie 1

Mengfase               Ingrediënten         Tijd
Weken Meel, brokken en andere droge ingrediënten

+ 100% van het droge stof gewicht aan water toevoegen.

Minimaal 1 uur

(12 uur met bietenpulpbrokjes)

Structureren Kuilgras, andere structuurrijke producten en mineralen Mengtijd 15-20 minuten
Finishen Snijmais Mengtijd 15-20 minuten

Horizontaal 20 minuten

 

Compact TMR protocol versie 2

Mengfase

                Ingrediënten

          Tijd

Gras Kuilgras en andere structuurrijke producten Start de mengwagen voor het laden
Commodities Meel brokken en andere droge ingrediënten en mineralen Meng continu 10-20 minuten
Water Laad water Meng langzaam

Laat 1-12 uur weken

Finishen Snijmais Mengtijd 15-20 minuten

Horizontaal 20 minuten

 

Compact TMR protocol versie 3

Mengfase                           Ingrediënten          Tijd
Weken Meel, brokken en andere droge ingrediënten + 100% van het droge stof gewicht aan water toevoegen. Minimaal 1 uur

(12 uur met bietenpulpbrokjes)

2 Leeg de mengwagen
3 Start de mengwagen opnieuw en laad er graskuil en andere structuurrijke producten in. 5-20 minuten
4 Laad het ingeweekte mengsel
Finishen Snijmais Mengtijd 15-20 minuten

Horizontaal 20 minuten