Adviesbureau Boerenverstand lanceert een nieuw, gratis hulpmiddel voor het beoordelen en samenstellen van rantsoenen: MijnRantsoenwijzer.

Het doel van Boerenverstand is: meer melk uit eigen ruwvoer halen. In de Rantsoenwijzer is daarom vooral aandacht voor de verteringscoëfficiënt van ruwvoer. Die is namelijk bepalend voor nagenoeg alle berekende kengetallen, zoals VEM, DVE, FOP of FEP, aldus de adviseurs.

Maar juist die verteringscoëfficiënt kan niet goed worden gemeten, stelt Boerenverstand. Die is afhankelijk van factoren als mechanische bewerking en de botanische samenstelling. „Terwijl elke firma inzet op eigen kengetallen, gaat de basiskennis over koeien voeren langzaam verloren. Er is een berekend, geladen en gevoerd rantsoen, maar wat daadwerkelijk is verteerd, dát wordt niet beoordeeld.”

Mest zeven

„De verteringcoëfficiënt van het rantsoen is alleen goed te bepalen door het zeven van de mest. En wie doet dat nog tegenwoordig? In plaats van verder achter de komma te rekenen, willen wij de melkveehouder juist vóór de komma meer handvatten bieden voor een optimaal rantsoen.”

Voerkosten

Boerenverstand vindt dat koeien voeren stukken eenvoudiger moet. Alleen dan blijven melkveehouders met minder krachtvoer, lagere kosten en weinig milieuverliezen veel melk leveren.Uit een analyse van Boerenverstand blijkt dat de voerkosten tussen melkveebedrijven sterk variëren, van 2 cent tot soms meer dan 5 cent per kg melk. „Dit is een modaal inkomen!”, aldus het bureau.

Minder eiwit

Tegelijkertijd komt er minder eiwit in het voer als gevolg van het mestbeleid. Het ureumgetal is steeds centraler komen te staan en de grote import van krachtvoer uit andere landen staat ter discussie. „Succesvol voeren is daarom belangrijk voor de eigen portemonnee, het milieu en de ecologische voetafdruk.”

‘Low-tech aanvulling’

Met MijnRantsoenwijzer adviseert Boerenverstand gebruikers hoe naar het rantsoen te kijken, te sturen en te bepalen wat je moet bijkopen. „Wanneer je zelf beter weet wat je moet kopen, kan de voerleverancier daar ook een beter passend product bijleveren. MijnRantsoenwijzer is daarmee een ‘low tech’ aanvulling op alle bestaande rantsoenberekeningsprogramma’s”, aldus Boerenverstand.

Gratis

MijnRantsoenwijzer.nl is voor iedereen toegankelijk en gratis te gebruiken. Samen met CONO melkveehouders, ANV ’t Onderholt en de Universitaire landbouw-huisdierenpraktijk te Harmelen testen en ontwikkelt Boerenverstand MijnRantsoenwijzer verder.

Tekst: Gineke Mons