Welke GROENBEMESTER gaat u zaaien?

Een groenbemester is de benaming voor een plant die we gebruiken om de grond te verbeteren. Deze planten zijn onder te verdelen in verschillende categorieën: vlinderbloemigen, grassen, kruisbloemigen en overige planten. Groenbemesters kunnen op diverse manieren bijdragen aan een gezondere grond. Denk hierbij aan:

  • Het voorkomen van verliezen van mineralen door uitspoeling (als vanggewas)
  • op peil houden van het organische stofgehalte. Hierdoor wordt het bodemleven en de structuur van de bodem bevorderd.
  • Het toevoegen van extra stikstof aan de bodem. Dit geldt echter alleen voor de vlinderbloemige gewassen.

 

PROFITEER OOK VAN GROENBEMESTING

De voordelen van de groenbemesters zijn per soort verschillend. De ene soort dient met name als bodembedekker, terwijl de andere soort het beste fungeert als leverancier van organisch materiaal.  Als u hier rekening mee houdt, zijn groenbemesters een prachtige bodemverbeteraar voor de akkers.

tussengewas  

TerraLife Landsberger Gemenge

Dit mengsel wordt gebruikt voor voederdoeleinden én voor groenbemesting.

• Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde

• Stikstofbinding door zowel inkarnaatklaver als winterwikken

• Kan ook als dekvrucht gezaaid worden

• Winterhard mengsel

 

Samenstelling: inkarnaat klaver, Italiaans raaigras en winterwikken

Uitzaai 50-70 kg/ha (70 kg bij voederwinning)

Optimale uitzaai tot half september. Als ondervrucht vanaf midden mei in maisteelt.

 

Italiaans Raaigras

Met name tetraploid raaigras wordt ingezet als groenbemester. De beginontwikkeling is sneller dan Engels raaigrassen maar zijn iets minder wintervast . Fabio en Macho zijn rassen van tetraploid Italiaans raaigras met een bewezen betrouwbaarheid ook onder minder gunstige omstandigheden.

Zaaitijdstip :Tot half oktober.

Hoeveelheid : 25-45 kg per ha.

Ook te combineren met Rode klaver voor stikstof binding in uw groenbemester.

 

Bladrogge

Vanggewas na mais dat de meeste stikstof vangt en de meeste organische stof produceert.

Het ras Bonfire heeft de snelste beginontwikkeling, ook bij late zaai

Uitzaai tot eind oktober

Zaaiadvies 60-90 kg/ha.