Nieuwsbrief Juli 2020 Gepost 18 augustus, 2020

Uit

Rouveen, juli 2020

Betreft: Nieuwsbrief Coöperatie De Eendracht

Gelukkig zijn de beperkende maatregelen verder versoepeld en kan er voorzichtig aan naar een meer normale gang van zaken in de samenleving gewerkt worden. Het is natuurlijk wel spannend of het virus onder controle blijft of dat het de kop weer opsteekt.

Wat Coöperatie De Eendracht betreft zijn we deze periode gezond door gekomen.

Het personeel heeft met inachtneming van de maatregelen door kunnen werken en u van uw voer en advies kunnen voorzien.

Op dit moment zijn er voor de veehouderijsector weer andere ontwikkelingen die onze aandacht vragen. De stikstofproblematiek en daaruit voortvloeiend de eiwitmaatregel zoals voorgesteld door onze overheid, roept nogal wat vragen op. Hoe gaat het met de gezondheid van ons vee?

Als team van De Eendracht denken wij graag met u mee in kansen en mogelijkheden!


Uitstel ledenvergadering

Zoals in de nieuwsbrief van april 2020 al is aangegeven, is de ledenvergadering uitgesteld.

We hopen dat we na de zomervakantie meer duidelijkheid kunnen geven over wanneer deze zal gaan plaatsvinden, mits de regelgeving dat toestaat. Lukt dit niet, dan wordt er een andere vorm gekozen om de jaarrekening voor te leggen aan de leden.

We houden u op de hoogte.

Resultaten

We mogen ons als actieve, zelfstandige coöperatie gelukkig prijzen dat we ondanks een krimpende markt in het eerste halfjaar een stijging kunnen laten zien van de omzet.

Hiervoor onze dank aan het personeel dat dit mede door hun inzet mogelijk heeft gemaakt en aan u als lid/afnemer voor de trouwe afname.

Wat betreft Welkoop Staphorst hebben we een bijzondere periode achter de rug net als meerdere retailers. De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de consument meer thuis (werkzaam) was en zijn of haar vermaak rond huis zocht. Dit heeft een positieve invloed gehad op de omzet.

Personeel

De afgelopen periode heb ik als voorzitter een aantal taken van onze directeur Gert Bosch overgenomen, dit i.v.m. zijn ziek zijn.

We zijn gedurende deze periode tot de conclusie gekomen dat een terugkeer van Gert naar onze coöperatie een herstel in de weg staat. Er is daarom in gezamenlijk overleg besloten het dienstverband tussen Coöperatie De Eendracht en onze directeur Gert Bosch per 1 augustus 2020 te beëindigen.

We willen hierbij Gert bedanken voor zijn inzet voor onze coöperatie en wensen hem veel succes bij het vervolg van zijn carrière.

In de nieuwsbrief van april 2020, hebben we aangegeven dat we op zoek zouden gaan naar een tijdelijk waarnemer voor de directiefunctie. Zodat we ons op een juiste manier op de openstaande vacature voor een nieuwe directeur kunnen richten. Dit zal na de zomervakantie opgestart worden.

Wij zijn blij dat we Bart Eggink per 17 augustus a.s. bereid hebben gevonden deze taak in te vullen. Dit na een uitvoerig contact hierover tussen Bart, personeel en commissarissen.

Een korte introductie van Bart vindt u hierbij.

Wij wensen Bart namens het team van Coöperatie De Eendracht veel succes de komende periode.

Tot 17 augustus zal ik als contactpersoon blijven fungeren zoals dit de afgelopen maanden ook het geval was.

Coöperatie De Eendracht gaat ervoor om als zelfstandig bedrijf u als lid/afnemer de komende jaren op een optimale manier te kunnen bedienen!

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief of andere zaken, dan kunt u contact op nemen via mail rvc@eendrachtrouveen.nl

We horen graag van u.

Hartelijke groet, blijf gezond en pas goed op uzelf en elkaar!

Namens de RvC,

Henk van der Horst