Kälberglück: ‘De beste start voor het kalf’

Met de (pro)actieve jongvee-opfok van De Eendracht, uw opfokkosten teruggebracht.

De Eendracht heeft reeds lang geleden het belang van kalver-opfok onderkend. Wij zijn als eerste mengvoerbedrijf in Nederland begonnen met het produceren van een compleet ‘alles-in-één-mengsel’, bestaande uit krachtvoer, goed verteerbare graanvlokken, geschoond kort stro en een smaakverbeteraar. Wij hebben dit mengsel ‘Kälberglück’ genoemd en is in Noord- en Oost-Nederland inmiddels een begrip geworden, want dit concept heeft zich al een aantal jaren bewezen. Inmiddels is er al een flink aantal vaarzen aan de melk die overtuigende producties laten zien.

Het Kälberglück-concept is er op gericht om een optimale pens-ontwikkeling en een maximale groei voor het spenen te realiseren. Een lichaamsgewicht van 100 kg op een leeftijd van 10 weken en een goed ontwikkelde pens op een leeftijd van 16 weken zijn heel goed mogelijk gebleken. Het zijn belangrijke voorwaarden voor een optimale ontwikkeling tot een duurzame vaars die verantwoord kan afkalven op een lagere leeftijd. Kälberglück maakt het verstrekken van ruwvoer gedurende de eerste 16 weken overbodig en kan gedurende de eerste 16 weken onbeperkt gevoerd worden. Het vervangt zowel het krachtvoer als het ruwvoer, en geeft het kalf de juiste prik, pensvulling en optimale (pens-)groei.

De structuurbronnen zijn met zorg uitgezocht, ontstoft en op de juiste wijze gesneden. Doordat ze niet geperst zijn, hebben ze hun optimale prik- en penswerking volledig behouden.  Dit totaalmengsel maakt het bijvoeren van enig ander ruwvoer aan de kalveren overbodig.

Met het Kälberglück-concept is het mogelijk om kalveren gedurende de eerste 16 levensweken optimaal te laten groeien en daarmee de gewenste afkalfleeftijd van de vaars (22 – 24 maanden) makkelijker te realiseren. Een daling met 2 maanden van deze afkalfleeftijd is op de meeste bedrijven nog goed mogelijk en geeft naast arbeidsbesparing, een extra winst van tenminste € 180,- (opfokkosten €3,-/dag) per vaars. Bovendien laten vaarzen die hebben afgekalfd op een leeftijd van 22 – 24 maanden de hoogste levensproductie zien.

Minder jongvee aanhouden vereist een steeds betere kalveropfok waarbij eigenlijk niets mag misgaan. Maar ook financieel is nog veel winst te behalen, waarbij zaken als minder mestafvoer en betere fosfaatbenutting nog niet eens zijn meegerekend.

De afgelopen jaren is het belang van een goede kalveropfok meer en meer duidelijk geworden. Diverse onafhankelijke onderzoeken geven aan dat maximale groei (>850 gram/dag) voor het spenen bepalend is voor de latere melkgift en de levensduur van de koe. Het is dan ook geen verrassing dat deze gegevens van grote invloed zijn op de kostprijs van uw melk.

Kälberglück e van De Eendracht:

 • Het totaal opfokvoer voor kalveren
 • Optimale benutting (groei-)potentieel
 • Snelle en optimale pens-ontwikkeling
 • Lagere afkalfleeftijd en hogere levensproductie
 • Economisch – Eenvoudig – Arbeidsbesparend
 • Bewezen en beproefd concept

Kälberglück wordt geleverd in bigbags van 500 en 1000 kg. Een bigbag van 1000kg is voldoende voor ongeveer 8 kalveren gedurende de eerst 12 levensweken.

“Een normaal melkveebedrijf met 90 melkkoeien kan zo € 8000 verdienen als de afkalfleeftijd van de vaarzen daalt van 26 maanden naar 24 maanden”.

“Financieel is de grootste winst te halen door juist minder jongvee op te fokken. Dat scheelt zo’n bedrijf nog eens ruim € 10.000”. Meer focus en betere zorg bij het jonge kalf kunnen bijdragen aan het realiseren van afkalven op 24 maanden.

Kalveren kunnen in de eerste acht weken veel sterker groeien dan in de praktijk doorgaans het geval is.  Dit blijkt uit proeven van het onderzoeksinstituut Gut Dummerstorf in samenwerking met Sprayfo. De extra groei is een voorwaarde voor optimale benutting van het melkproductiepotentieel in het latere leven.

Voeding heeft uiteraard een centrale rol in de groei van jonge kalveren.  De laatste jaren zijn er veel onderzoeken gedaan naar het effect van  intensief voeren in de eerste levensweken. Dat wil zeggen: veel liters en een hoge dosering kalvermelkpoeder per liter.

Hogere krachtvoeropname vanaf  derde week kalveropfok

Tijdens de proeven nam elk kalf dagelijks 1200 tot 1300 gram kalvermelkpoeder op.  Daarbij viel op dat de dieren ondanks het intensief voeren van kalvermelk al vanaf de derde levensweek een grote hoeveelheid krachtvoer opnamen. In eerdere onderzoeken was een dagelijkse krachtvoeropname tot maximaal 100 gram droge stof per kalf gebruikelijk. In dit onderzoek werden aanzienlijk hogere hoeveelheden bereikt

Uw jongvee opfokken volgens dit intensieve concept levert u de volgende voordelen op:

 • Hogere groei per dag, resulterend in pink die eerder afkalft
 • Tijdsbesparing door slechts 1 totaalvoeder te verstrekken
 • Voorkomen van verstrekking van ruwvoer wat (net) niet goed is
 • Gezonde en uniforme kalveren
 • Een beter ontwikkeld uier (zie hiervoor onderzoek van Brown, 2005)
 • Minder mestafzet(kosten) doordat uw minder jongvee hoeft aan te houden
 • Meer arbeidsplezier