“Kälberglück” geeft u ook geluk

Met de intensieve jongveeopfok van de Eendracht, uw opfokkosten teruggebracht

Er zijn forse winstkansen te behalen bij de jongveeopfok:

 

“Een normaal melkveebedrijf met 90 melkkoeien kan zo € 8000 verdienen als de afkalfleeftijd van de vaarzen daalt van 26 maanden naar 24 maanden”.

“Financieel is de grootste winst te halen door juist minder jongvee op te fokken. Dat scheelt zo’n bedrijf nog eens ruim € 10.000”. Meer focus en betere zorg bij het jonge kalf kunnen bijdragen aan het realiseren van afkalven op 24 maanden.

De Eendracht heeft bij de beurs van Hardenberg haar nieuwe totaal voeder gelanceerd: “Kälberglück”. Dit is niet alleen maar een brok, maar een mengsel van ontsloten mais- en gerstvlokken, krachtvoerpellets en gehakseld gerstestro. In de krachtvoer pellets zitten hoogwaardige grondstoffen als sojaschroot, lijnzaad, bietenpulp en natuurlijke de mineralen afgestemd voor de kalveren.

Kalbergluck

 

Dit “totaalconcept”(brok, graanvlokken gemengd met stro) wordt door enkele Duitse mengvoerbedrijven met succes in de markt gezet. De resultaten bij Duitse veehouders zijn veelbelovend. Wat geldt voor de Duitse veehouder, geldt ook voor de Nederlandse veehouder; met het groter worden van de veestapel is er minder tijd voor de kalveren. “Kälberglück”  kan vanaf dag 1 onbeperkt aan de kalveren verstrekt worden tot zeker 3 maanden. U hoeft dus geen ruwvoer te verstrekken in deze periode, wat niet alleen tijd maar ook eventuele voerfouten kan voorkomen.

Kalveren kunnen in de eerste acht weken veel sterker groeien dan in de praktijk doorgaans het geval is.  Dit blijkt uit proeven van het onderzoeksinstituut Gut Dummerstorf in samenwerking met Sprayfo. De extra groei is een voorwaarde voor optimale benutting van het melkproductiepotentieel in het latere leven.

Voeding heeft uiteraard een centrale rol in de groei van jonge kalveren.  De laatste jaren zijn er veel onderzoeken gedaan naar het effect van  intensief voeren in de eerste levensweken. Dat wil zeggen: veel liters en een hoge dosering kalvermelkpoeder per liter.

Hogere krachtvoeropname vanaf  derde week kalveropfok

Tijdens de proeven nam elk kalf dagelijks 1200 tot 1300 gram kalvermelkpoeder op.  Daarbij viel op dat de dieren ondanks het intensief voeren van kalvermelk al vanaf de derde levensweek een grote hoeveelheid krachtvoer opnamen. In eerdere onderzoeken was een dagelijkse krachtvoeropname tot maximaal 100 gram droge stof per kalf gebruikelijk. In dit onderzoek werden aanzienlijk hogere hoeveelheden bereikt

Uw jongvee opfokken volgens dit intensieve concept levert u de volgende voordelen op:

  • Hogere groei per dag, resulterend in pink die eerder afkalft
  • Tijdsbesparing door slechts 1 totaalvoeder te verstrekken
  • Voorkomen van verstrekking van ruwvoer wat (net) niet goed is
  • Gezonde en uniforme kalveren
  • Een beter ontwikkeld uier (zie hiervoor onderzoek van Brown, 2005)
  • Minder mestafzet(kosten) doordat uw minder jongvee hoeft aan te houden
  • Meer arbeidsplezier