Succesvolle klauwdagen! Gepost 14 oktober, 2021

Uit

“Klauwen dragen de melk”
Ten opzichte van tien jaar geleden zijn er in de Nederlandse melkveehouderij 21% minder klauwaandoeningen. Goed nieuws, zou je zeggen, maar waarom signaleren dierenartsen dan nog zoveel klauwaandoeningen? Snel ingrijpen kan de problemen indammen.

Daarom heeft De Eendracht afgelopen maand voorlichtingsdagen georganiseerd voor onze klanten, met als thema: ‘klauwmanagement’. De opzet van deze dagen was als volgt: “In de morgen gaf Wim Hessels, specialist bij Nusciënce, een voordracht over het management van klauwen, ook in relatie met voeding. In de middag werd bij een melkveebedrijf, onder begeleiding van een professionele klauwbekapper, de praktische aspecten van het klauwmanagement besproken”.

We hadden een dertigtal deelnemers verwacht, maar het werd ruim het dubbele. Hierdoor werden we ook genoodzaakt het naar 4 dagen uit te breiden. Het waren zeer geslaagde dagen, waarbij tussen de middag goed voor de inwendige mens en het sociale contact werd gezorgd. Al met al zeer geslaagde dagen om zeker nog eens te herhalen.