Te weinig plantbeschikbare calcium in de bodem

Op veel percelen is een tekort aan plantbeschikbare calcium. Dat blijkt uit de bodemgemiddelden 2013 en 2014 van BLGG AgroXpertus. Met name in de fruitteelt zijn flinke tekorten te zien, maar dit geldt zeker ook voor de vollegrondteelt, akkerbouwpercelen en voor gras- en maïsland.

Calcium komt in steeds meer bodem- en gewasanalyses als tekort naar voren. Bij een tekort aan calcium is er grote kans op kwaliteitsschade. Daarnaast zorgt calcium voor een goede bodemstructuur en minder slempgevoeligheid van de grond.

Verschillen tussen percelen
Volgens Arjan Reijneveld, productmanager bij BLGG AgroXpertus, vallen vooral de enorme verschillen tussen percelen op. “We zien het op alle grondsoorten terug, op zowel duingrond, zand, jonge- en oude klei, rivierklei, dalgrond, venige gronden en löss. Bij vrij jonge klei zal een deel van de koolzure kalk afbreken en zo continue voor wat calciumaanvoer zorgen. Bij oudere gronden is dat anders. Daar is de koolzure kalk ‘inert’ geworden. Het breekt niet of nauwelijks meer af en levert dus niet of nauwelijks calcium.”

De calciumcijfers spreken voor zich. Op zandgrond bijvoorbeeld heeft 60% van de akkerbouwpercelen te weinig calcium (zie bijgevoegde figuur). Dit geldt ook voor 71% van de fruitpercelen, 71% van het maïsland en voor 49% van de vollegrondpercelen.

Bij de maïsteelt zijn de tekorten erg groot. “Dat heeft naast de geringe aandacht in het verleden ook een specifieke reden. Op maïs wordt via dierlijke mest over het algemeen veel Kalium (K) aangevoerd. Kalium concurreert in de bodem met calcium en is om die reden minder beschikbaar.

Vergeten element
Calcium was lang een ‘vergeten element’. Arjan Reijneveld: “Een bladbespuiting kan heel nuttig zijn, maar een bodem moet ook gerepareerd worden. Sommige gewassen, zoals kool, klaver, tomaat en appel gebruiken 80 kg calcium per hectare. Daar voldoet geen enkele bladbemesting aan. Graan verbruikt zo’n 5 kg calcium per hectare. Gewassen zoals maïs en uien verbruiken 20 tot 50 kg per hectare.”

Optimale calciumgift
Een optimale calciumgift is vooral bij aanvang van de teelt belangrijk. Alleen de jonge wortelpunten die nog niet zijn verkurkt, kunnen het element opnemen. Bij gewassen die wat minder jonge wortels ontwikkelen, neemt de plant dus vrijwel alle calcium op aan het begin van de teelt voor de gehele teeltperiode. Eventuele tekorten zijn pas later te zien en zijn dan moeilijk te corrigeren. De Eendracht heeft hiervoor een meststof in huis namens Timac “Physiomax” Met een gift van 300 tot 500 kg/ha wordt direct vanuit de natuurlijke bron calciumcarbonaat bemest met calcium én het verzurende jaareffect hersteld.

Deze bodemverbeteraar is intern poreus en heeft een zeer groot contactoppervlak. Hierdoor is de reactiviteit in de bodem snel en hoog en een voorjaarstoepassing mogelijk. Reparatiebekalking met hoge kalkdoseringen in het najaar kennen de negatieve effecten van een overmaat aan calcium op bodemstructuur, uitspoeling en organische stof gehalte. Een kleine voorjaarsgift van een snelwerkende calciumbemesting voorkomt deze negatieve effecten. Physiomax is tevens verrijkt met aminopurines, een signaalstof dat een positieve uitwerking heeft op de haarwortelbezetting en dus opname van vocht en voeding. haarwortelbezetting en dus optimale werking van de rhizosfeer. Door de structuurverbetering van de bodem (goede Ca/Mg verhouding), direct beschikbare calcium en snelle wortelgroei is deze bodemverbeteraar uitermate geschikt voor zaaibedbehandeling. Het product is verkrijgbaar in korrelvorm en dus gemakkelijk met een kunstmeststrooier op te brengen.

Eigenschappen:

  • Biostimulant Physio+ bevordert haarwortelontwikkeling
  • Door mariene oorsprong een hoge interne porositeit en groot contactoppervlak met bodemzuren
  • Voorjaarstoepassing door snelle pH-stijging.
  • Samengestelde korrel voor homogene verdeling
  • Snelle levering van direct beschikbare calcium.
  • Inbreng van belangrijke sporenelementen.

 

Product toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw EG889/2008