Hoe u areaal grasland (nog ) beter te benutten met nieuwe graslandmengsels

Het kan altijd uit om zoveel mogelijk van eigen ruwvoer te melken, maar dan moet het ruwvoer natuurlijk wel goed zijn. Bij de Eendracht constateren we een trend dat met name de boeren die “gemengd voeren” eerder en/of korter en ook nog fijner inkuilen of hakselen. Hierdoor worden kuilen gemaakt die hogere voederwaarde hebben, maar ook pittiger zijn. Dit is de basis om goed te kunnen melken, mits de kuil met de andere componenten zeer goed gemengd zijn.

Om uw ruwvoer nog beter van kwaliteit te maken, adviseren wij u uw “goede percelen” met een hoog NLV-klasse, voldoende organische stof en voldoende pH om die percelen goed te bemesten en  één of meerdere percelen met een laag PAL-getal veel minder te bemesten en sowieso geen kunstmest.

Volgens de Eendracht dienen de goede percelen ingezaaid of doorgezaaid te zijn met de laatste rassen. Hiervoor maakt de Eendracht al jaren gebruik van de DSV “COUNTRY MilkMore  13 – 16”

Voor uw percelen met bijvoorbeeld een laag PAL-getal een  heeft DSV iets nieuws; 2 COUNTRY Multilife mengsels, één voor maaien en één voor weiden.  Deze mengsels bestaan uit 7 tot 11 componenten, namelijk:  grassen, klavers en kruiden

De voordelen van de COUNTRY Multilife mengsels zijn:

  • Verbetert de bodumstructuur, diverse wortelstructuren
  • Maximale biodiversiteit, goed voor koe en omgeving
  • Veel opbrengst, in proeven komt een hoger opbrengstniveau naar voren dan met Engel raaigras
  • Vraagt minder stiktof
  • Smakelijk, zeker bij de ‘weide-variant’

Ook nieuw is de Herb Mix-kruidenmengsel in de grasmat voor melkvee

Herb Mix is een veelzijdig kruidenmengsel dat de smakelijkheid en de gezondheidswaarde van de grasmat sterk verbetert. Ook bevordert u de biodiversiteit van uw grasmat door kruiden als chicorei, smalle weegbree, karwij, duizendblad, pimpernel en wilde peen. Herb Mix kan bijgemengd worden bij de COUNTRY mengsels. Bij Herb Mix hoort een lager N-niveau. Sommige melkveehouders gebruiken daarom deze mengsels vooral langs hun perceelsranden waardoor er aangepast bemest kan worden. Kruiden zijn erg gevoelig voor gewasbeschermingsmiddelen. Door alleen langs uw perceelsranden kruiden te zaaien kunt u de rest van het perceel “volvelds” gewasbeschermingsmiddelen blijven gebruiken.

Aangezien de kruiden in Herb Mix iets minder concurrentievermogen hebben t.o.v. zeer concurrerende grassoorten als Engels raaigras past Herb Mix het beste bij een COUNTRY-grasmengsel met een lager aandeel  Engels raaigras zoals COUNTRY Super BG11.

Geadviseerde hoeveelheid bij inzaai: 1,5 kg Herb Mix /ha + 40 kg COUNTRY Super BG 11.

Vraag uw DSV adviseur om extra mogelijkheden met gras-klaver-kruiden mengsels.

Actuele samenstelling Herb Mix 2018:

18 %      Karwij

18 %      Cichorei

16 %      Pimpernel

15 %      Venkel

10 %      Peterselie

10 %      Weegbree

7 %        Duizendblad

3 %         Bevernel

2 %         Wilde peen

1 %         Glad walstro