Ureum of KAS strooien?

Wereldwijd zijn de “ureum-kunstmest soorten” veruit de meest gestrooide of gespoten kunstmestsoorten. Ook in Nederland, waar juist de nitraat-houdende KAS soorten nog het meest worden ingezet, is de trend dat de kunstmestmarkt zich steeds meer richt op ureum houdende meststoffen. Er zijn verschillende redenen waarom u zou kunnen kiezen voor ureum houdende meststoffen voor het bemesten van uw gewassen. Ureum stikstof biedt met name in het voorjaar namelijk een aantal voordelen ten opzichte van nitraat houdende meststoffen.

Voordelen ureum houdende meststoffen
• Beter voor de bodem; ureum is de enige meststof waar een koolstof-element in zit;
• Ureum wordt direct door de plant opgenomen of hecht zich aan het kleihumus-complex; hierdoor spoelt de meststof niet uit;

• Het zorgt voor minder omzetting naar stikstofgas (denitrificatie) en er is minder verlies. Daarnaast is er een betere stikstof efficiëntie (kringloop);
• Ureum werkt al vroeg (ureum dient ook eerder gestrooid) te worden in het voorjaar en zal bij het oplopen van de temperatuur zich geleidelijker omzetten;
• Er is een betere wortelactiviteit. Hierdoor komen er meer elementen vrij uit de bodem, zoals fosfaat. Dat is weer gunstig voor de fosfaat efficiëntie (kringloop);
• Ureum geeft een stevigere plant doordat er minder vochtophoping is in de plant. Minder vochtophoping geeft een betere ventilatie en minder schimmelvorming. Onderzoek laat een hogere KVEM-opbrengst zien en er is een hogere DS-opbrengst;
• De eiwitkwaliteit wordt beter door een lager OEB in het gras (eiwit wordt bestendiger en het is minder belastend voor de koe);
• Er is een hogere opbrengst van 15% ten opzichte van kas met zwavel.

 

De Eendracht kan haar ureum meststoffen aanbieden namens Foeke Visscher:

Urea-plus (46N) en Sulfurea®-plus (38N+18SO3) met de vernieuwde/verbeterde ureaseremmer op de markt: Limus®.

Deze vernieuwde ureaseremmer zorgt ervoor dat de ammoniakvervluchtiging tot een minimum wordt beperkt.

De volgende links laten u kennis maken met de verbeterde werking van Limus® :

1/ Vergelijkende werking van Limus® (Urea-plus/Sulfurea®-plus) met Agrotain (Novurea) : klik hier

2/ Algemene werking van Limus® : klik hier