Uit

Met een bloedonderzoek van vier tot tien bloedmonsters kunnen in de droogstand gezondheidsproblemen na afkalven worden voorspeld. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) ontwikkelde hiervoor de Droogstandscheck. Uit eerder onderzoek van de GD bleek dat koeien die na afkalven ziek worden, vaak voor het afkalven al afwijkingen in een aantal bloedwaardes laten zien.

Bloedonderzoek
De bloedmonsters worden genomen in de periode van 21 tot 2 dagen voor het afkalven. Ze worden vervolgens onderzocht op haptoglobine, NEFA, BHBZ en ureum. De uitslag vertelt of de gemeten gehalten afwijken van de door GD vastgestelde referentiewaarden voor droogstaande koeien.

Gezondheidsproblemen
Afwijkingen geven aan dat er meer gezondheidsproblemen bij de verse koeien te verwachten zijn, zoals aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking en lebmaagverplaatsing. De melkveehouder ontvangt van de GD ook een advies op koppelniveau. Hiermee kan hij in overleg met andere erfbetreders bepalen of de bedrijfsvoering moet worden aangepast.

Auteur: Mariska Bloemberg-van der Hulst