Alle berichten in: "Nieuws"

 1. Klanttevredenheidsonderzoek De Eendracht
 2. De keuze voor 2019: vroege maïs telen of onderzaai?

  Veel maïstelers en loonwerkbedrijven die werkzaam zijn op zand- en lössgrond, stellen zich momenteel de vraag wat ze in 2019 met de teelt van maïs…

 3. Minder ruw eiwit; aminozuren toevoegen

  In de VS staat de eiwitbalans, en vooral de optimalisatie ervan, binnen de bedrijven ook ter discussie. Concreet gaat het om de mogelijkheden van het…

 4. Overdaad aan koper schaadt lever koe

  Niet alleen een kopertekort, maar ook een overdaad aan koper kan bij melkvee leiden tot problemen. Door koperstapeling in de lever kan leverschade optreden waardoor…

 5. Veranderingen in het mestbeleid 2019

  Voor 2019 verandert het mestbeleid op een aantal punten. De regels voor stikstofgebruiksnormen, equivalente maatregelen en het scheuren van grasland wijzigen. Ook de uitrijdperiode voor…

 6. Rundvee en Mechanisatie Vakdagen Hardenberg

  De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg vinden plaats op 30, 31 oktober en 1 november 2018. Coöperatie De Eendracht is uiteraard ook aanwezig,…

 7. De tijd van een beetje bijsturen is voorbij voor de Nederlandse melkveehouder

  De tijd begint te dringen voor wie de mismatch in fosfaat geleidelijk wil oplossen. Zo vroeg mogelijk in het jaar een plan hebben en hier…

 8. Smalle weegbree produceert 3 keer zoveel bij droogte

  Smalle weegbree produceert onder droge omstandigheden drie keer zoveel dan Engels raaigras. Dit blijkt uit een proef op kenniscentrum Zegveld. Op KTC Zegveld lagen afgelopen…

 9. Melkkoe is gebaat bij vaste structuur

  Melkkoeien gedijen bij rust, ritme en regelmaat. Dat ontdekte Ingrid van Dixhoorn van Wageningen Livestock Research. Koeien die een vast dag-en-nachtritme volgen, worden minder snel…

 10. Hogere productie met minder koeien

  Afgelopen jaar laat een duidelijk hoger gemiddelde melkproductie en een beter economisch jaarresultaat (ejr) per melkkoe zien. Ook wordt de trend in betere vruchtbaarheid doorgezet.…