Uit

De zuivelsector wil de fosfaatproductie van de melkveehouderij verkleinen door het fosfaatgehalte in veevoer te verminderen en het verplicht gebruik van de KringloopWijzer.
De hoeveelheid fosfor in mengvoeders voor melkvee wordt per 1 juli 2015 verlaagd, waardoor de geproduceerde hoeveelheid fosfaat per koe daalt. En de kringloopwijzer wordt met ingang van komend jaar verplicht gesteld voor alle melkveebedrijven.

Dat laten verschillende partijen weten in een gezamenlijk bericht.

De partijen zijn: LTO Nederland (vakgroep Melkveehouderij), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), alsmede NEVEDI en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB).

Fosfaatplafond
De prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de werkelijke fosfaatproductie in 2014 laat zien dat de melkveehouderij het fosfaatplafond (84,9 miljoen kilo fosfaat), dat de sector zichzelf in 2013 oplegde om ontwikkelingsruimte te behouden, vorig jaar heeft overschreden.

De genoemde sectorpartijen verkennen welke mogelijke instrumenten en maatregelen nodig zijn om de fosfaatproductie op sectorniveau weer terug te kunnen brengen onder het fosfaatplafond.

Mineralenefficiency
Deze aanpak moet effect hebben op de fosfaatproductie op individuele melkveehouderijbedrijven. Daarbij moet ondernemerschap in mineralenefficiency worden beloond, stelt de zuivelsector.