Voersaldo stijgt tot 32,34 euro Gepost 11 december, 2013

Uit

Het voersaldo (opbrengsten min voerkosten) stijgt over de maand november met 0,78 euro tot 32,34 euro per 100 kg melk. Dat blijkt uit de berekeningen door Alfa accountants en Adviseurs van de marge monitor melkveehouderij.

De marge laat met een stijging van 0,49 euro per 100 kg melk tot 5,47 euro eveneens een positieve tendens zien.

„Een fors hogere garantieprijs (44 euro per 100 kg melk in november, een plus van 1,75 euro ten opzichte van oktober) van FrieslandCampina in combinatie met licht hogere krachtvoerprijzen is hiervoor de belangrijkste verklaring”, meldt Jan Kappers van Alfa.

9 euro hoger

De garantieprijs voor melk ligt in de maand november 9 euro per 100 kg hoger dan vorig jaar. Krachtvoer is per saldo 3 euro 100 kg krachtvoer goedkoper en de prijs voor worstkoeien ligt gemiddeld 0,50 euro per kg lager. Het voersaldo blijft zich hierdoor positief ontwikkelen.

Superheffing betalen

De marge monitor geeft in de maanden van het betreffende kwartaal een indicatie voor de ontwikkeling van de marge op basis van melk, voer en slachtprijzen voor worstkoeien. Na ieder kwartaal geeft de berekening inzicht in de veranderingen op bedrijfsniveau.

„Wij mogen positief zijn over de huidige ontwikkelingen van het resultaat van het gemiddelde melkveebedrijf. Toch zijn er wel een aantal zaken waar melkveehouders alert op moet blijven”, laat Kappers weten. „De aanvoer van melk ligt plusminus 5 procent boven vorig jaar waarbij een deel van de ondernemers de plus nog niet hebben afgedekt met leasemelk, of niet gaan afdekken, omdat ze kiezen om superheffing in het komende jaar te gaan betalen.”

Reserveren

Per saldo heeft dit invloed op de ‘berekende’ marge en de toekomstige ‘werkelijke’ marge. „Melkveehouders dienen te reserveren voor uitgaven (lease, superheffing) voor het komende jaar”, adviseert Kappers.

Daarnaast vraagt hij zich af hoe de ruwvoervoorraden zich ontwikkelen op een aantal bedrijven; meer melken betekent ook meer vraag naar ruwvoer. „De maïskwaliteit mag dan beter zijn, maar op basis van ervaring en cijfers van klanten wordt de opbrengst gemiddeld genomen als lager ervaren.”

Belastingdruk

Verder dienen melkveehouders zich nog af te vragen in welke mate het resultaat van 2013 wordt door vertaald naar belastindruk richting het komende jaar. „Kortom: wij zijn positief over de sector maar blijf alert op uw liquiditeit.”

Tekst: Stefan Buning / Jan Kappers – Alfa accountants en Adviseurs