Uit

Als het immuunsysteem niet goed werkt, is een koe gevoeliger voor ziektes. Zeker rond het afkalven wordt er een flink beroep gedaan op haar afweer. Wat kunnen melkveehouders allemaal doen als ze niet meteen naar het middel Imrestor willen grijpen?

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een weerstandsdip rond het afkalven?

In de laatste zestig dagen van de dracht en de eerste dertig na afkalven staan de koe veel veranderingen te wachten. Rond het afkalven vinden er hormonale veranderingen plaats in de koe. De groei van het kalf en de opstart van de melkgift eisen veel van haar.

Er kan een (te grote) negatieve energiebalans ontstaan, evenals een calciumtekort met melkziekte als gevolg. Ook wordt de weerstand beïnvloed door een tekort aan vitaminen en mineralen, zoals vitamine E en A en selenium. Verder heeft stress een negatief effect op het immuunsysteem.

Waar kan een weerstandsdip toe leiden?

In de eerste maand na afkalven kunnen koeien gevoeliger zijn voor mastitis. Ook hebben ze een grotere kans op baarmoederontsteking en het ophouden van de nageboorte.

Wat zijn risicokoeien?

Dat zijn vooral koeien die met een te ruime conditie of te hoge melkproductie worden drooggezet. Ook koeien met een tweelingdracht lopen extra risico op een weerstandsdip. Verder zijn droge koeien die door een matig rantsoen te veel teruggaan in conditie, erg kwetsbaar. Dat geldt ook voor koeien die iets onder de leden hebben, denk aan ontstekingen, ziekten of verwondingen.

Hoe kan een melkveehouder met voeding de weerstand van koeien ondersteunen?

Een kloppend rantsoen met de juiste vitamines en mineralen speelt een grote rol, zowel bij melkgevende als droogstaande koeien. Het voer dient smakelijk te zijn, zodat koeien meer energie binnenkrijgen. Ze bouwen dan een minder negatieve energiebalans op. In de droogstand mogen koeien niet vervetten of afvallen. Een conditiescore van 3 tot 3,5 is optimaal.

Wat zijn overige maatregelen?

Zorg voor een lage infectiedruk en houd ziekten buiten de deur. Een goede hygiëne is dus belangrijk. Stress heeft eveneens invloed op de weerstand. Uit onderzoek blijkt dat bij koeien die onder stress staan, de leukocyten (witte bloedcellen) in de uier minder effectief zijn in het onschadelijk maken van bacteriën. Subklinisch geïnfecteerde koeien reageren duidelijk op stress met een verhoging van het celgetal.

Onrust kan ontstaan door overbezetting, te weinig vreetplaatsen, te smalle looppaden of het verplaatsen van koeien. Het duurt drie tot zeven dagen, voordat de koe zich heeft aangepast en er een nieuwe rangorde is vastgesteld.

Bron:  NieuweOogst.nu