Uit

Van Dam meldt dat als onderdeel van zijn plannen voor een stelsel van fosfaatrechten. Als argument gaat hij aanvoeren dat het stelsel van verplichte mestverwerking voor evenwicht op de Nederlandse mestmarkt zorgt.

Geen extra milieurisico
Voor het zover is, worden de mestverwerkingspercentages nog verder opgehoogd. Op die manier wordt volgens de staatssecretaris zeker gesteld dat het fosfaatoverschot geen extra milieurisico met zich meebrengt.

Van Dam sluit niet uit dat de Europese Commissie toch vasthoudt aan een productieplafond. Dan zal hij er voor pleiten dat mest die aantoonbaar buiten de Nederlandse landbouw wordt gebracht, buiten het plafond kan worden gehouden.

Kunstmestvervanger
Hij herhaalt dat Nederland er op blijft aandringen dat mineralenconcentraat kan worden gebruikt als kunstmestvervanger, dus boven de norm voor dierlijke mest.

Auteur:  Jan van Liere