Uit

Succesvolle groeiende melkveebedrijven blijven grondgebonden en bewerken hun land effectief met minder investeringen in machines. Ze reserveerden geld of investeerden efficiënter. Daardoor zijn de schuld en rentelasten lager.


Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro en CAH Vilentum in Dronten bij 62 melkveebedrijven, die minimaal 600.000 kilo melk leveren en waarbij de productie in acht jaar met minimaal 40 procent is gegroeid.

ABN Amro maakt onderscheid tussen succesvolle groeiers en niet-succesvolle groeiers met de term ‘reserveringscapaciteit’. Dat is de aflossingscapaciteit plus vervangingsinvesteringen.

Reserveringscapaciteit
Van de 62 bedrijven hadden 29 bedrijven een reserveringscapaciteit van meer dan 9 cent per kilo melk en zijn daarmee financieel succesvol.

24 bedrijven hadden een reserveringscapaciteit van minder dan 7 cent en zijn financieel niet succesvol. Het verschil in reserveringscapaciteit tussen de groepen bedroeg ruim 9 cent per kilo: 13,01 versus 3,88 cent per kilo melk.

Omzet bestaat uit melkopbrengsten, omzet en aanwas en bedrijfstoeslagen. De succesvolle groeiers hadden een 2,22 cent hogere omzet per kilo melk. Het verschil is significant. De omzet per kilo melk is sterk gerelateerd aan de intensiteit van een bedrijf door de toeslagrechten.

Auteur:  René Luijmes