Uit

Net nu de melkprijs flink aangetrokken is haken melkveehouders af als het gaat om uitbreidingsplannen. Zo blijkt uit onderzoek van Agridirect. Toch wil nog altijd meer dan een kwart van de veehouders groeien. Het aantal stoppers blijft stabiel.

Uit de Rundveescanner van Agridirect voor 2013 blijkt dat na een stijging van het percentage melkveehouders met uitbreidingsplannen over 2012, dit percentage over 2013 gedaald is. Met een percentage van 29,8 procent, in 2012 was dit nog 32,4 procent, is het percentage nog altijd hoog. Het is opmerkelijk dat juist nu de melkprijs hoog is melkveehouders de uitbreidingsplannen in de vrieskast zetten. Wellicht een eerste signaal dat de marge lang niet overal even hoog is.

Het percentage veehouders wat stopt blijft stabiel op 1,2 procent. Het gros van de melkveehouders, 69 procent, blijft op dezelfde voet doorgaan.

Hoewel een afname van het aantal melkveehouders met uitbreidingsplannen al een teken aan de wand is, wordt er een nog veel duidelijker signaal gegeven bij de opvolging. Het percentage bedrijfshoofden van 50 jaar of ouder dat kan rekenen op een opvolger is namelijk gedaald naar 55,9 procent, tegenover 60,4 procent een jaar eerder. Oftewel van alle bedrijven met een 50 plusser aan het hoofd verdwijnt ongeveer de helft wanneer het bedrijfshoofd stopt.

agridirect_opvolging.JPG