Uit

‘De ontwikkelingen gaan snel, sneller dan gedacht.’ De fosfaatruimte is zo goed als op. ‘De sector moet naar zichzelf kijken.’

De hoeveelheid geproduceerde fosfaat door de melkveehouderij bedroeg in 2012 76 miljoen kilo. Dat betekent dat een groei mogelijk was van 12 procent in de melkveehouderij om beneden het fosfaatplafond van 85 miljoen kilo te blijven, stelt Romijn. Dit bij een gelijkblijvende fosfaatexcretie en melkproductie per koe.
Compleet anders
In 2013 hoefden melkveehouders geen superheffing te betalen. Het uitbetalen van de toeslagrechten speelde begin vorig jaar wel volop, de melkveesector had het geld hard nodig. Eind vorig jaar werden de borden al verhangen. En nu hangt de vlag er compleet anders bij. De superheffing bleek nog nooit zo hoog.‘De ontwikkelingen gaan sneller dan gedacht’, stelt Romijn. En dit heeft gevolgen voor de landelijke fosfaatproductie. Daarnaast is er de tegenvaller van het voerspoor, een lagere efficiëntie in plaats van een hogere.

Krachtvoer
Krachtvoer bleek meer fosfor te bevatten dan verondersteld. Ook is er meer krachtvoer aangekocht, net als meer natte bijproducten en tarwegistconcentraat.

Er moet een verdiepingsslag komen in het voerspoor. Afspraken tussen NZO, LTO, Nevedi en VLB zijn hierbij leidend. Voor eind juli moet hierover meer bekend zijn. ‘Er is iets meer in zicht. We weten wel ongeveer waar het zit.’

Auteur:  René Luijmes