Uit

‘De zuivelsector is een steunpilaar voor de Nederlandse economie.’ Die stelling heeft Cees ’t Hart, voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie, vanmorgen met cijfers onderbouwd voorgelegd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ). In opdracht van de NZO heeft Roland Berger Strategy Consultants de economische kracht van de zuivelsector in kaart gebracht. In het eindrapport Lang Houdbaar staan aansprekende gegevens.
De productiewaarde bedraagt 4,3 miljard euro in de melkveehouderij en 6,4 miljard euro in de zuivelindustrie, de sector is goed voor 44.000 banen en zorgt voor 9 procent van het Nederlandse handelsoverschot. De uitvoerwaarde groeit jaarlijks met gemiddeld 7 procent.
Veel investeringen  De NZO rapporteert verder dat de sector de komende twee jaar ruim 700 miljoen euro denkt te investeren in de Nederlandse economie. Dat levert naar schatting 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen op. ‘Dat zijn mooie cijfers in deze tijd van economische recessie’, hield ’t Hart de staatssecretaris voor.
Dijksma erkent de belangrijke positie van de Nederlandse zuivelsector. ‘Jullie zijn een absolute wereldspeler. En het is onze ambitie om die positie te behouden’, reageerde ze op het rapport. Ze bevestigde nog eens dat in 2015 de melkquotering echt gaat verdwijnen.
Consequenties groei  Daar voegde de bewindsvrouw direct aan toe dat ‘we wel moeten nadenken hoe we de consequenties van een groei van de melkveehouderij kunnen opvangen.’ Ze staat op het standpunt dat de sector zelf de nadelige effecten van uitbreiding moet ‘opruimen’.
Auteur: Jan van Liere