Uit

De omstreden herbicide glyfosaat ligt regelmatig onder vuur in de media en politiek. Vandaag heeft het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) echter goed nieuws voor de agrarische sector. Zij betitelen het middel als niet kankerverwekkend. Goed nieuws voor een hernieuwde toelating.

De Europese Commissie bepaalde in juni 2016 dat meer onderzoek nodig was om te beoordelen of voor glyfosaat een hernieuwde toelating moet worden afgegeven. Gebruik van de herbicide werd toegestaan tot ECHA zijn wetenschappelijk oordeel had geveld. Die komt vandaag, 15 maart, als positief uit de bus. Later dit jaar wordt beslist over de hernieuwde licentie voor de Europese Unie.

Over de licentie vernieuwing moet nog beslist worden

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO oordeelde eerder dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bestreed dat. Daarin wordt het nu door de ECHA ondersteund. De eindstreep is echter nog lang niet bereikt.

Glyfosaat, in de praktijk beter bekend als RoundUp (de merknaam die Monsanto het gaf), ligt zwaar onder vuur. Milieuorganisaties in Europa proberen het middel uit te bannen. Zeker nadat de WHO zijn harde vonnis had geveld. Greenpeace is niet van plan akkoord te gaan met het besluit van het Europees Agentschap. Zij zeggen dat ECHA zich laat leiden door studies die de middelenfabrikanten hebben gefinancierd. Samen met andere milieuorganisaties en actiegroepen wil Greenpeace glyfosaat verbieden. Voor een burgerinitiatief heeft het inmiddels de helft van de benodigde handtekeningen binnen.

 

Bron: Boerenbusiness (DCA)