Uit

De levensduur van de Nederlandse koe lag in melkjaar 2012-2013 gemiddeld op 2.101 dagen. Dat blijkt uit het CRV MPR-jaaroverzicht. De 2.101 is 9 dagen meer dan het jaar ervoor. In de zes jaren voor vorig jaar lag de levensduur echter hoger. Een inhaalslag is dus ook gewenst, zo kan worden gesteld.
Productie per koe  De gemiddelde melkproductie per koe per dag lag op 27,3 kilo. Dat is net iets lager dan vorig jaar. De daling komt volgens CRV door de mindere kwaliteit ruwvoer afgelopen winter.

Auteur:   Sjoerd Hofstee