Uit

Zeventig melkkoeien op het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld krijgen sinds kort gehakselde miscanthus in het rantsoen, een halve kilo droge stof per koe per dag. Als stikstofverdunner en structuurverbeteraar.
Miscanthus als boxenstrooisel verkennen, dat was aanvankelijk het doel van het praktijknetwerk ‘Slaap Zacht’, waar vijf westelijke melkveehouders aan deelnemen. Toch zoeken ze al enige tijd naar andere toepassingen, als aanvulling op eiwitrijk gras of een natte kuil.
‘Als miscanthus in februari/maart wordt geoogst, heeft het een drogestofgehalte van 85 procent’, zegt netwerkbegeleider Frank Lenssinck van het VIC. ‘De voederwaarde is erg laag, maar het is wel een uitstekende structuurbron met een laag eiwitgehalte.’
‘Daarmee vormt het een goede aanvulling op het eiwitrijke rantsoen in de westelijke veenweiden. Dit komt omdat de veenbodem enorm veel stikstof levert’, vervolgt Lenssinck.
‘We zijn daarom op zoek gegaan naar een verdunner en structuurleverancier. Daar is miscanthus heel geschikt voor. Voordeel is dat het rendement van de andere delen in het rantsoen hoger wordt en de mest dikker.’
Een koppel van zeventig melkkoeien krijgt nu dagelijks circa 35 kilo miscanthus aan het kuilgras toegevoegd. Het olifantsgras werd al langer verstrekt in het rantsoen van jongvee en de droge koeien. Hieruit bleek al dat de dikte van de mest toenam.

Auteur: Mike Schellart