Minder fosfaat afzetten door BEX Gepost 5 oktober, 2014

Uit


Henk en Ariënne Nagel beweiden de koeien tot september onbeperkt, mits de draagkracht van de zware rivierklei dit toelaat. ‘Weidegang is een mooi gezicht, de koeien blijven schoon en het is goed voor het imago. Ook is het bedrijfseconomisch gunstig.’

Nagel doet mee aan BEX (bedrijfsspecifieke excretie). In 2012 was het fosforgehalte van het krachtvoer 5 gram per kilo droge stof en het BEX-voordeel -117 kilo fosfaat.

In 2013 was het fosforgehalte van het krachtvoer 3,5 gram per kilo droge stof en het BEX-voordeel 500 kilo fosfaat. De bedrijfsspecifieke excretienormen voor stikstof en fosfaat bleken vorig jaar dus veel gunstiger dan in 2012. Daardoor hoeft Nagel per saldo minder mest af te voeren.

Gezondheid
Het verschil in BEX tussen beide jaren werd veroorzaakt door het vrij grote verschil in fosforgehalte van het krachtvoer. Daarnaast bevatten ook het verse gras en de graskuil minder fosfor. Nagel heeft niet de indruk dat dit lagere fosforgehalte problemen oplevert voor de gezondheid van het vee. Dit jaar is het fosforgehalte van het gras weer hoger. Dit is weersafhankelijk.

Auteur:  René Luijmes