Uit

Voldoende verwerking

Het rapport stelt vast dat in 2014 voldoende capaciteit operationeel is om het overschot van mest te verwerken. ‘Dat is een belangrijke conclusie. Ook de verwerking voor 2015 ligt op koers’, zegt Hans Huijbers, LTO-portefeuillehouder Duurzaam ondernemen. ‘Mestverwerking is een essentieel onderdeel van het nieuwe mestbeleid. Het leidt voor de sector uiteindelijk ook tot verlaging van de kosten.’
In het plan wordt ruimte gevraagd voor een eigen aanpak per bedrijf en per sector. Zo staat in de melkveehouderij de introductie van de KringloopWijzer centraal. Dat biedt mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de bedrijven binnen de milieuvoorwaarden. De varkenshouderijketen investeert vooral in individuele of collectieve mestverwerking.

Overheid

De opstellers van het plan vragen ook aandacht voor het als wisselend ervaren overheidsbeleid. Consistent beleid en regelgeving die aansluit bij het investeringsritme van ondernemers is noodzakelijk om de juiste beweging in gang te zetten en te houden. ‘De titel ‘Koersvast richting 2020’ is niet voor niets gekozen’, beklemtoont Huijbers.
Auteur: Jan van Liere