Mest onder voorwaarden bovengronds Gepost 15 februari, 2015

Uit

Het is dit jaar en volgend jaar onder voorwaarden mogelijk om runderdrijfmest bovengronds op grasland uit te rijden op het eigen bedrijf. Dat bleek gisteren uit een publicatie in de Staatscourant. Vorig jaar was dit ook mogelijk.

Belangrijke voorwaarden daarbij gelden voor het areaal grasland, de kunstmestgift, het stikstofoverschot en de weidegang. Verder mag op het rundveebedrijf geen andere dierlijke mest worden aangevoerd dan runderdrijfmest en mag de melkproductie van de koeien niet boven de 14.000 kilo per hectare liggen, ook niet in het voorafgaande jaar.

Ook moet het gemiddeld gewogen ureumgetal van melk geproduceerd in de perioden van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 december tot en met 31 december lager zijn dan 21 milligram per 100 gram melk.

De regels werden ook vorig jaar toegepast, mede om een aantal kringloopboeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en de vereniging Noordelijke Friese Wouden vrijstelling te geven voor onderzoek.

Zij verzetten zich al jaren tegen de verplichte ondergrondse mestaanwending. ‘Dat is slecht voor het bodemleven en draagt niet bij aan minder ammoniakuitstoot’, aldus de verenigingen. Het afgelopen jaar kenmerkt zich door toenemende vraagtekens over de maatregelen omtrent ammoniakemissie, gehanteerde emissiefactoren en depositie, stellen ze.

Er start een onafhankelijk onderzoek naar twintig jaar ammoniakbeleid door wetenschapper Jaap Hanekamp en onderzoeksjournalist Marcel Crok. De kringloopboeren noemen zich critici van het eerste uur. Hun boerenverstand gaf de doorslag om zelf gericht aan mestkwaliteit en mineralen efficiëntie te werken. Het jaar 2015 kan voor hen niet meer stuk: de mest legaal aanwenden waar het in hun ogen hoort: boven op de grond.

Aanpak bij de bron
De kringloopboeren pakken uitstoot van ammoniak bij de bron aan door een ander management toe te passen op hun bedrijven. Het natuurlijk kringloopsysteem. Door alert te zijn op alle mineralen in de kringloop en in te zetten op een eiwitarmer rantsoen sturen zij aan op dierlijke mest met aanzienlijk minder ammoniak. Bovendien staat bodemgezondheid bij deze boeren centraal.

Volgens hen past de wettelijk verplichte wijze van ondergronds mest aanbrengen niet in een natuurlijk kringloopsysteem. Het verstoort het bodemleven of zoals een kringloopboer treffend motiveert: ’Een koe graaft zijn mest ook niet in. Lucht, licht en microorganismen zorgen voor het natuurlijke proces dat de mineralen uit de mest in de bodem brengt.’

Auteur: Pieter Stokkermans