Uit

Slechts een derde van de melkveehouders past het rantsoen een week voor het droogzetten aan. Dat blijkt uit de Nationale Droogstandenquête die Zoetis in het eerste kwartaal van 2014 liet uitvoeren.
 
Verlagen van het energie- en eiwitgehalte in het rantsoen is één van de belangrijkste managementmaatregelen om de melkgift voor het droogzetten te remmen.

Het risico van mastitis tijdens de droogstand en aan het begin van de volgende lactatie neemt af naarmate de melkgift op het moment van droogzetten lager is.

Melkgift
De beste managementmaatregel om de melkgift te verlagen is via een schraler rantsoen. In de praktijk past 35 procent van de melkveehouders deze maatregel vanaf een week voor het droogzetten toe.

Bij 4 procent van de melkveehouders wijzigt het rantsoen op een ander moment en 4 procent laat het afhangen van de melkgift. 33 procent van de veehouders realiseert een melkproductie van minder dan 12 kilo per dag op het moment van droogzetten.

Melkkoeien
De uitkomsten zijn gebaseerd op 218 volledig afgenomen telefonische enquêtes onder melkveehouders met meer dan tachtig melkkoeien, representatief verdeeld over alle provincies.

  • Auteur:  René Luijmes