Uit

Veel en kwalitatief hoogwaardig ruwvoer per hectare telen is een uitdaging. Zeker voor bedrijven die vanwege de nieuwe derogatie opschuiven naar 80% grasland en maar 230 kg N per ha uit drijfmest mogen toepassen. Daarom adviseert DSV-zaden meer klavers te gaan gebruiken in grasland.

Rode klaver

Gebruik rode klaver in maaipercelen en gebruik de extra stikstof op andere percelen, adviseert DSV-zaden. “Rode klaver is relatief makkelijk in het beheer en realiseert naast massa en een hoge voederwaarde. Door de lange penwortel en de stikstofbinding stimuleert gras-klaver de bodemstructuur en -vruchtbaarheid. De rode klaver is minder gevoelig voor kroonroest en droogte dan Engels raaigras.”

Witte klaver

Onder beweidingsomstandigheden wordt witte klaver geadviseerd. “Witte klaver stoelt uit en zal open plekken opvullen. Er zijn maar beperkt gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar die toegepast kunnen worden in grasklaver. Gebruik grasklaver dus in percelen met een lage onkruiddruk.”

Stikstof

De stikstofbinding van klaver is 40-60 kg N per ton drogestof klaver. Als er veel klaver groeit kan er veel stikstof worden gebonden. Belangrijke factoren voor de groei van klaver zijn: voldoende zonlicht, vocht, een bodemtemperatuur die hoger is dan 8°C, een pH boven 5,0, voldoende rhizobiumbacteriën in de bodem en voldoende kali en fosfaat. Afhankelijk van het klaveraandeel kan de stikstofbinding oplopen tot 300 kg N per hectare.

Rhizobiumbacteriën

DSV-zaden kan klaver leveren geënt met Rhizobiumbacteriën. (Taifun rode klaver en Liflex witte klaver) Het is niet de klaver die stikstof uit de lucht bindt, maar de bacterie in symbiose met de klaver. Wanneer deze bacterie maar beperkt in de bodem aanwezig is blijft optimale stikstofbinding uit. Wanneer klaver wordt gezaaid geënt met Rhizobium komt de stikstofbinding beter op gang. “Met Country MilkMore-op- maat hebben agrariërs de mogelijkheid om klaver toe te voegen aan een Country MilkMore mengsel”, aldus DSV-zaden. Country MilkMore is de nieuwe graszaad-lijn van DSV-zaden Nederland, voorheen Euro Grass. De productlijn bestaat onder andere uit drie MilkMore mengsels. “De MilkMore mengsels kenmerken zich door een betere stikstofbenutting, een hoge drogestofproductie- en opname en een verhoogde voederwaarde.”