Uit

De Europese Commissie is positief over de productie en de voorraden van tarwe en maïs in de EU voor het seizoen 2014-2015. Mede door de positieve prognoses voor de Europese tarweoogst, verwacht ABN-Amro verdere dalingen van de tarweprijs. De maïsprijs gaat volgens de bank echter wel stijgen.

De Europese Commissie verwacht dat er aan het einde van het graanseizoen 2014-2015 40,3 miljoen ton graan in voorraad is in de EU. Aan het einde van het seizoen 2013-2014 lag 31,4 miljoen ton graan opgeslagen in de EU.

De grotere voorraad is mede te danken aan de stijging van de tarweoogst.. De Europese Commissie verwacht dat de EU 137,5 miljoen ton tarwe gaat produceren, wat 2,5 miljoen ton meer is dan de oogst van het seizoen 2013-2014. Mede door een stijging van het verbruik, dat met 113,8 miljoen ton 5,8 miljoen ton boven het niveau van 2013-2014 ligt, is 35,2 miljoen ton tarwe beschikbaar. Dit is evenveel als het geval was in 2013-2104. De export daalt met zeven miljoen ton van 29 miljoen ton in 2013-2014, naar 22 miljoen ton in 2014-2015. Met 13,2 miljoen ton is aan het einde van het seizoen 2014-2015 5,5 miljoen ton tarwe meer in voorraad dan het geval was aan het einde van het seizoen 2013-2014.

Ook vanuit andere voorname tarweproducerende regio’s kwamen de afgelopen weken positieve berichten, maar in week 30 is de positieve toon enigszins omgeslagen. Door regenval is de inzaai van tarwe in Argentinië verlaagd. De Canadese overheid stelde de verlaagde de oogstprognose met 1,9 miljoen ton tot 27,7 miljoen ton door een kleiner areaal en een lagere opbrengst per hectare. In combinatie met politieke spanningen leidde dit in week 30 tot een lichte stijgingen van de tarweprijzen op de internationale markten.

Ondanks het voorzichtige herstel van de prijzen in week 30, staan de noteringen nog altijd op de laagste niveaus in jaren. ABN-Amro verwacht dat de prijzen ook op de lange termijn onder druk blijven staan en dat de tarwenotering in de periode van augustus 2014 tot en met januari 2015 rond de 192,90 dollar per ton komt te liggen. De bank verwacht voor het seizoen 2014-2015 een gemiddelde tarweprijs van 202,09 dollar per ton. Aan de CBoT. De termijnbeurs van Chicago, sloot de tarwekoers donderdag 24 juli op een koers van 195,02 dollar per ton.

Voor soja en maïs verwacht ABN-Amro stijgende prijzen. De bank verwacht voor de tweede helft van 2014 een gemiddelde maïsprijs van 147,63 dollar per ton. Voor het volledige seizoen 2014-2015 komt de prijs rond de 157,47 dollar per ton te liggen. Dit is boven het niveau van de huidige koers die donderdag 24 juli op 132,83 dollar per ton sloot aan de CBoT. De gemiddelde sojaprijs komt over het seizoen 2014-2015 volgens ABN-Amro op een gemiddelde van 440,92 dollar per ton, wat hoger is dan de 443,68 dollar per ton waar de notering donderdag 24 juli in Chicago op sloot.

Dat de gemiddelde maïsprijs in het seizoen 2014-2015 boven het huidige niveau komt te liggen, wordt niet veroorzaakt door krapte in de EU, want de Europese Commissie is positief over de oogst en de voorraad. De commissie verwacht een totale maïsoogst van 70,8 miljoen ton. Dit is 5,5 miljoen ton meer dat de EU in 2013-2014 produceerde. Het verbruik stijgt met slechts 1,3 miljoen ton tot 75,6 miljoen ton, waardoor de theoretische eindvoorraad per 30 juni 2015 op 17,1 miljoen ton wordt geraamd. Op 30 juni 2014 laf 15,1 miljoen ton maïs opgeslagen in de EU.