Uit

Let dit jaar extra op de gehaltes stikstof op grasland voor voldoende ruw eiwit in de kuilen. Dat adviseert BLGG AgroXpertus op basis van de cijfers van vorige seizoenen. Het lijkt erop dat de jaarverschillen van beschikbaar stikstof in de bodem overeenkomen met de jaarverschillen van ruw eiwit in de voorjaarskuilen. In de eerste twee maanden van dit jaar werd door middel van grondanalyses aanmerkelijk minder stikstof gemeten.

Voldoende stikstof

Het is dit jaar dus goed opletten voor voldoende ruw eiwit in de kuilen. “Melkveehouders moeten de eerste snede van het grasland van voldoende stikstof voorzien om voor voldoende ruw eiwit in de graskuilen te zorgen”, adviseert Gerard Abbink dan ook. Hij is productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus. “De niveaus van beschikbare stikstof in akkerbouwpercelen van de afgelopen jaren komen sterk overeen met ruw eiwit in voorjaarskuilen. Dit voorjaar is de gemeten beschikbare stikstof vrij laag.”

Stikstof vervluchtigt

Akkerbouwers laten vaak op meerdere momenten de percelen bemonsteren om een inschatting te kunnen maken van de beschikbare stikstof. Zo zorgen ze ervoor dat er voldoende, maar ook zeker niet te veel bemest wordt. De cijfers die uit deze metingen komen, zijn een goede weergave van wat er aan mineralisatie in de bodem gebeurt, ook voor de melkveehouders. Gerard Abbink: “Dat er weinig stikstof wordt gevonden heeft te maken met het zachte, maar tot voor kort ook natte weer. Hierdoor vervluchtigt het grootste deel van de stikstof die door mineralisatie vrijkomt. Na een normale of koude winter komt stikstof veel later vrij. Het is dan vaak beter benutbaar voor het gewas.”

Overeenkomst met ruw eiwit

BLGG AgroXpertus heeft gekeken of de mineralisatiecijfers een goede indicator zijn voor de gehaltes ruw eiwit in de voorjaarskuilen van het komende seizoen. De verschillen in de stikstofcijfers van 2012 en 2013 laten een duidelijke overeenkomst zien met de gemeten hoeveelheid ruw eiwit in de voorjaarskuilen van die jaren.

Stikstoftekorten

De beschikbaarheid van stikstof is sterk afhankelijk van bodemtemperatuur en -vochtigheid. Het is een biologisch proces, en er kan dus nog veel gebeuren dit voorjaar. Maar het valt op dat het gras, dat door het warme voorjaar al vroeg begonnen is met groeien, op sommige percelen al verschijnselen van stikstoftekorten laat zien. Dit bewijst het beeld van de stikstofanalyses van dit jaar.

Lichter maaien

“Stikstof is altijd belangrijk voor de eerste snede, maar dit seizoen vraagt het om extra aandacht”, zegt Gerard Abbink. “Zorg ervoor dat de drijfmest met dit mooie weer overal is uitgereden. Voorzie de eerste snede van voldoende stikstof en bemest ook zwavel op zand- en kleigronden. Het kan ook helpen om de eerste snede wat lichter te maaien.”