Uit

De Europese Commissie stelt een importheffing van 5,32 euro per ton in voor de invoer van mais, rogge en sorghum. Hiermee reageert de EC op de lage prijzen die momenteel gelden. Het International Grains Council verwacht in 2014 een maisoogst van 963 miljoen ton. De verwachting is dat de voorraden aan het einde van het seizoen met 13 miljoen ton toenemen en een recordniveau van 180 miljoen ton bereiken. In reactie op deze verwachtingen zijn de prijzen voor mais tussen juli 2013 en juli 2014 gedaald van 304 naar 203 dollar per ton.

De Europese Unie kende voor 2014 een heffingvrij quotum voor mais van 277.988 ton. Op 4 juli was dat quotum al volledig ingevoerd.

De Europesemais Unie heeft speciale afspraken gemaakt met Oekraïne. Dat land mag tot aan 31 oktober van dit jaar 400.000 ton mais heffingvrij leveren. Op 4 juli was van dit quotum 8% geleverd.

Voor de import van mais en sorghum door Spanje en Portugal gelden lagere importheffingen. In een overeenkomst met de Verenigde Staten is vastgelegd dat deze landen een vaste hoeveelheid mais en sorghum uit derde landen geïmporteerd kunnen importeren, zo nodig tegen een lager tarief. In de huidige overeenkomst gaat het om 2 miljoen ton mais en 300.000 ton sorghum die door Spanje jaarlijks wordt ingevoerd. Deze hoeveelheid wordt verlaagd met hoeveelheden van graanvervangende producten die Spanje in hetzelfde jaar invoert. Voor Portugal ligt het quotum op 500.000 mais per jaar. De quota voor Spanje en Portugal zijn voor 2014 al geleverd. Van het quotum voor sorghum van Spanje was op 4 juli 11% geleverd.

bron: Europese Commissie