Uit

Melkveehouders met vrijloopstallen gebruiken het liefst houtsnippers, blijkt uit onderzoek door KTC Zegveld in opdracht van de provincie Utrecht. 

Houtsnippers komen het best uit de bus uit het onderzoek, het perspectief voor dit materiaal is dan ook positief.

Gebruik van gedroogde bagger spreekt melkveehouders nog weinig aan op een enkele uitzondering na. Wel zijn er positieve resultaten qua terugdringen van de ammoniakemissie met gedroogde bagger.

Verontreiniging
Een kritisch aandachtspunt is het risico van verontreinigingen met zware metalen. Bovendien is het goed managen van een bodem met gedroogde bagger in combinatie met riet niet eenvoudig.

Uit het onderzoek blijkt dat het materiaal het beste onder plastic opgeslagen kan worden en dat er bij aanwending op het land geen problemen zijn. Gebruik van gedroogde bagger als diepstrooisel in een ligboxenstal viel tegen; de koeien gaan er niet graag in liggen.

Veenmos
Gebruik van veenmosveen is een optie die nader verkend dient te worden. Vooral de vraag of aanvoer van veenmosveen uit veengebieden in het buitenland wel duurzaam is.

Het KTC Zegveld onderzocht de bodemmaterialen houtsnippers, veenmosveen en gedroogde bagger, rekening houdend met dierenwelzijn, emissies, mestkwaliteit, risico’s voor melkkwaliteit en economie. De resultaten en de ervaringen zijn weergegeven in een e-book ‘Vrijloopstallen Utrecht’.

Auteur:    Mike Schellart