Uit

De regenval van maandag, gevolgd door hoge temperaturen heeft de snijmaïs zichtbaar goed gedaan. De maïs staat volop in bloei en de kolfvorming is begonnen. Zoals de zaken er nu voor staan komt er een oogst boven het gemiddelde aan, maar die is onvoldoende om de areaalkrimp te compenseren.

Het maïsseizoen van dit jaar lijkt in niets op dat van een jaar terug. Toen resulteerde een koud voorjaar er in dat de maïs pas zeer laat gezaaid kon worden en in het verlengde ook de oogst later was dan anders. In 2014 kende Nederland juist een warm voorjaar en kon er op tijd begonnen worden met de inzaai van maïs.

Dat gebeurde op een areaal wat 4.260 hectare kleiner uitviel dan het areaal van het jaar ervoor. Dit als gevolg van de aangepaste eisen rondom derogatie. Dat de krimp niet hoger uitviel komt mede doordat in Drenthe diverse akkerbouwers maïs gezaaid hebben, nadat aardappel- en bietenplanten verzopen waren, aldus Jos Groot Koerkamp, van Limagrain.

Sindsdien heeft de maïs zich goed kunnen ontwikkelen. Hierbij kende het noorden iets drogere omstandigheden dan het zuiden en het oosten. ‘Alleen in het noordoosten staat de maïs er gemiddelde iets minder goed op als gevolg van een natte meimaand, waardoor plaatselijk wat structuurschade wordt waargenomen.’

De regenval van de laatste weken in combinatie met de hogere temperatuur maakt dat de maïs in goede conditie augustus in gaat. ‘Een belangrijke maand vanwege de kolfvorming.’ Als het weer blijft meewerken komt de oogst een week tot tien dagen vroeger dan in een gemiddeld jaar. ‘Sowieso is de oogst vroeger dan vorig jaar.’

Toch kunnen de goede opbrengsten waarschijnlijk niet voorkomen dat het verlies aan areaal gevoeld gaat worden. Met name omdat veel melkveehouders de laatste jaren groter geworden zijn. ‘Toch wachten de meeste eerst de oogst af en vindt er nog weinig handel plaats.’