Uit

Op veel melkveebedrijven is de solvabiliteit goed. Banken verwachten dat het gros van de boeren dit dal van lage melkprijzen goed zal doorkomen.

Dat blijkt uit een belronde van Nieuwe Oogst met ING, ABN AMRO en Rabobank.

Wel hopen de banken dat veehouders zullen leren van de huidige liquiditeitsproblemen. Want deze grillen in de zuivelmarkt zullen zeker niet de laatste zijn.

Management
Banken zouden willen zien dat liquiditeitsmanagement een vast onderdeel op het melkveebedrijf wordt. Cor Bruns, sectormanager agrarisch van ING: ‘Weet wat je te doen staat, als er een jaar komt met een melkprijs van pakweg 28 cent.’

Grilligheid
Volgens Marijn Dekkers, sectormanager veehouderij Rabobank Nederland, zouden melkveehouders de goede jaren moeten gebruiken om er sterker voor te staan in mindere jaren. ‘Dan kunnen ze heel wat opvangen. ‘We gaan hierbij de komende jaren uit van een gemiddelde prijs van 34,5 cent per liter melk. De solvabiliteit is op de meeste bedrijven goed. De grilligheid van de afgelopen jaren, maar ook het huidige niveau kan op veruit de meeste bedrijven worden opgevangen.’

Opkrabbelen
Ook Klaas Haanstra, directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro in Leeuwarden, is optimistisch. ‘Bijna alle liquiditeitsproblemen die wij zien, zijn van tijdelijke aard.’
Haanstra verwacht dat de langjarig gemiddelde melkprijs op ongeveer 35 cent zal liggen. ‘Dat betekent dat het gros van de bedrijven die het nu moeilijk hebben, weer zal opkrabbelen.’