Uit

RVO heeft een webpagina aangemaakt die de mogelijkheid biedt om fosfaatrechten gegevens te controleren en te wijzigen. Reageren moet voor 1 oktober.

 Voor het vaststellen van fosfaatrechten zijn onder andere de volgende gegevens van belang:
  • aantal stuks melkvee per 2 juli 2015
  • melkproductie in 2015
  • gemiddeld aantal melkkoeien 2015
  • fosfaatruimte

Zijn de gegevens die RVO heeft gebruikt niet juist? De webpagina biedt de gelegenheid om dit door te geven, inclusief (digitale) bewijsstukken. Reageren moet voor 1 october, daarna kan RVO niet meer garanderen dat de wijzigingen worden meegenomen.

Vaststelling in 2017

Op dit moment kan RVO alleen de gegevens toelichten die nodig zijn voor de berekening van de hoeveelheid fosfaatrechten. Zodra het nieuwe stelsel in werking treedt, kunnen zij het aantal fosfaatrechten pas vaststellen. Naar verwachting gaat het stelsel in op 1 januari 2017. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit najaar hun definitieve oordeel vellen over het nieuwe fosfaatrechtenstelsel.

Bron: melkvee       Tekst: Erik Colenbrander