Uit

Druk op mestmarkt neemt toe

De omstandigheden op de mestmarkt lijken voor wat betreft het uitrijden van mest nog geen positieve wending te kunnen krijgen. Waar vorige week een aantal intermediairs nog redelijk werk hadden in Duitsland, is daar deze week vanwege het weer minder sprake van geweest.

Duitse akkerbouwers lijken straks bij het aanbreken van het voorjaar voorrang te gaan geven aan zaaiwerkzaamheden, zoals van suikerbieten, boven het aanwenden van mest. Mocht die denkwijze inderdaad praktijk worden, dan is dat een streep door de rekening om extra verlichting te brengen op de mestmarkt.

Noodvrachten moeten tegen de hoogste prijs worden afgezet

Het maar op beperkte schaal kunnen uitrijden van mest, heeft de druk op de mestmarkt verder opgevoerd. De vanuit de veehouderij gewenste neerwaartse beweging van de ophaalbijdragen blijft nog steeds uit. Noodvrachten moeten daardoor tegen de hoogste prijs worden afgezet. De afzet kan met een beetje geluk soms rechtstreeks naar het land, wanneer er sprake is van hoger gelegen zandgronden.

Vaker is echter een tussenoplossing nodig in de vorm van mestopslagen, zo goed en zo kwaad als dat dan ook gaat. Het uitrijden van mest legt straks enorm veel druk op intermediairs en loonwerkers om alle aanvragen op tijd verwerkt te krijgen, zo is hun verwachting.

Bron: Redactie Boerenbusiness
Foto: smereka/shutterstock.com