Dijksma: langer mest uitrijden mag Gepost 16 augustus, 2013

Uit

Mest mag dit jaar tot en met 15 september op bouwland worden uitgereden. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in overeenstemming met staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu besloten. Het besluit hangt samen met het ongebruikelijk koude en natte voorjaar van 2013. VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders vroeg daarom om verlenging van de uitrijperiode.
Boeren kunnen deze langere uitrijperiode benutten, op voorwaarde dat zij een groenbemester inzaaien. Een groenbemester is een plant die gemakkelijk stikstof opneemt, zoals lupine of winterrogge.
De uitrijperiode voor drijfmest op bouwland loopt normaal tot en met 31 augustus als er uiterlijk op die datum een groenbemester is ingezaaid of aansluitend bloembollen worden aangeplant.
Die periode wordt nu twee weken verlengd om boeren tegemoet te komen die het niet lukt om vóór 1 september zowel te oogsten als een groenbemester in te zaaien. Door deze inzaai als voorwaarde te stellen, wordt het uitspoelen van stikstof uit de bodem grotendeels voorkomen.

Auteur: René Bouwmeester