Uit

De forfaitaire mestproductienormen voor de biologische veehouderij gaan fors omhoog. Voor sommige varkens- en pluimveecategorieën wordt de mestproductie met de nieuwe normen bijna drie keer zo hoog.

Dat blijkt uit het voorstel voor wetswijziging dat door het ministerie van Economische Zaken via internetconsultatie ter inzage is gelegd. De verhoogde normen kunnen betekenen dat biologische veehouders meer mest moeten afvoeren dan voorheen. De regel dat een biologisch bedrijf niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare mag gebruiken blijft van kracht. Alle extra productie moet worden afgevoerd.

De normen worden aangepast als gevolg van nieuwe inzichten. De huidige forfaitaire excretienormen zijn gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten en op nieuwe veehouderijsystemen. De oude normen zijn nog gebaseerd op gegevens uit 1996.

Normen bijna drie keer zo hoog

Het ministerie erkent dat de excretienormen fors omhoog gaan. Voor geiten gaat de norm bijvoorbeeld van 5,8 naar 9,2 kilo stikstof per dier per jaar. Voor fokzeugen inclusief biggen tot 25 kilo gaat de excretienorm van 15,3 naar 38,2 tot 43,5 kg N/jaar, afhankelijk van de mestsoort of stalsysteem. Voor leghennen ouder dan 18 weken stijgt de norm van 0,371 naar 0,72 tot 0,97 kg N/jaar, afhankelijk van het stalsysteem. “De mate van stijging kan vanwege het ontbreken van de onderbouwing van de forfaits die in 1996 zijn berekend, niet worden verklaard”, laat het ministerie weten. De nieuwe regeling moet per 1 januari 2017 van kracht worden. Voor rundvee, schapen en konijnen zijn geen specifieke biologische forfaits opgesteld. Voor runderen geldt geen significant verschil met de mestproductie van gangbaar gehouden dieren. Voor geiten en konijnen zijn geen betrouwbare gegevens van de mestproductie van biologisch gehouden dieren beschikbaar.

Ook correctiefactoren geschrapt

Naast het verhogen van de normen wordt de correctiefactor van 15% voor alle biologische productie en de extra correctiefactor van 5% bij graasdieren wordt geschrapt, omdat dit het risico op uitspoeling van mineralen verhoogde. De Europese Commissie heeft aangedrongen deze marges te schrappen. De marges zijn destijds ingevoerd om het risico op onterechte boetes, omdat een bedrijf onvoldoende mest zou afvoeren, te verlagen.

Bron: Mariska Vermaas

Parlementair verslaggever voor Boerderij Vandaag